Srpski jezik 8

Српски језик 8

У прилозима се налазе решења задатака које си радио/ла у прошлој седмици. Преконтолиши тачност урађених задатака и  исправи грешке црвеном хемијском. Веома је битно да све задатке препишеш и урадиш у свеску. Чим кренемо у школу прегледаћу свеске и оценити их. Сваког понедељка се објављују решења задатака из претходне седмице, те је неопходно да до тог дана пошаљеш урађене задатке на мој мејл. Труди се да радиш сам/а како би би обрађено градиво што боље научио/ла.

Српски језик

05.04.2020. год.

Погледај решења задатака које си радио током прошле седмице, упореди их са својим решењима и исправи где је потребно, црвеном хемијском.
Након тога уради вежбу Писање сложених глаголских облика.

Српски језик

03.04.2020. год.

Приметила сам да неки ученици у последње време уопште не решавају постављене задатке, већ их добијају од других и само прослеђују на мој мејл. Препорука да све постављене задатке радите у свескама од сада је захтев. Дакле, високо ћу вредновати  само домаће задатке написане у свесци. Ученици који су наивно покушали да подвале туђе радове  имају  шансу да током викенда исправе грешку и пошаљу  коректно урађене задатке у свесци. Подсећам ученике 8. разреда да до понедељка треба да реше из Збирке све задатке до 450.

Српски језик 8

Пред тобом су решења теста за 8. разред, као и решења задатака о драми и тексту Ноћ и магла. Упореди дата решења са твојим решењима, исправи црвеном хемијском и обавезно избодуј свој тест. Прочитај песму Србија Оскара Давича и уради дате задатке. Рок је понедељак. Не заборави да решаваш задатке из Збирке – до петка до 250. питања.