Fizika 8

Физика

24.03.2020. год.

Поштовани ученици 6,7,8 разреда

Све домаће задатке  од сада радимо на даљину за удаљено учење на Office 365 платформи (Teams платформа прилагођену учењу на даљину)

Ваша је обавеза да се улогујете на платформу  , обавештеље ћете добити преко сајта школе и од одељењског старешине .

С поштовањем Раденка

ФИЗИКА 8

Драги ученици ,

Упуство за израду домаћег задатка

  1. На почетку домаћег  задатка  име, презиме и одељење и датум израде домаћег задатка
  2. Назив домаћег задатка
  3. Задатак радите до петка у  текућој недељи
  4. Фотографишете свеску или пишете у ворду  па шаљете на мејл
  5. Уколико нисте добили одговор од наставника , проследите поново или тражите одговор од наставника
  6. Сваки домаћи се памти и тачно се појављује  који је домаћи „Дуплиран“

Напомена :Ове радне недеље на ртс -3 предвиђена је наставна јединица коју пропратите  а делимично смо је предходне недеље и одрадили , а једн час је предвиђен утврђивање, Ви то добро пратите   јер  из истог ја ћу тражити да се уради контролна вежба или есеј  која захтева основни ниво. Прошле радне недеље  8-2 је било веома активно, док 8-1  само 5 ученика , ја то евидентирам у е- дневник да знате !!!!!

Пример:

1. задатак

На основу  Омовог закона за део струјног кола напон на крајевима  проводника је

а) U = R/I, б) U = I /R, в) U = I·R

2. задатак

За два паралелно везана отпорника (R1>R2) важи

а) U1<U2, б) U1=U2, в) U1>U2

3. задатак

Сијалица је прикључена на напон од 200V и при томе кроз влакно сијалице протиче електрична струја јачине 0,4А. Колико се рад утроши у сијалици за 3 сата њеног коришћења?

4. задатак

Када кроз жицу дужине 50m протиче струја јачине 1А, на њеним крајевима је разлика потенцијала 0,1V. Колика је површина попречног пресека жице ако је направљена од сребра специфичне отпорности 1,6∙10-8Ωm?

5. задатак

Одреди еквивалентни отпор а) редно и б) паралелно везаних отпорника од 40Ω и 50Ω

Урадите ово   и проследите  на мејл  до петка   до 16 часова .

С поштовањем , наставница  Раденка

Физика осми разред

18.03.2020. год.

Урађене задатке  слати на :

rjankovic@skoladositejklupci.edu

Обавезно погледати презентацију. Савет је да ученици погледају и следеће садржаје на јутјубу  ради лакшег разумевања градива.