Matematika 5

Математика

18.05.2020. год.

Наставне јединице :

Аритметичка средина

Размера

Осна симетрија

Задаци за домаћи:

Уџбеник. страна 173, 174,                                    Уџбеник. страна 176, 177

 Пр. 1,  Пр. 2,  Пр. 3,  Пр. 4                                  Пр. 1,  Пр. 2,  Пр. 3,  Пр. 4

Збирка задатака, страна  98,99, 100,113,114.

Задаци : 869, 873,876, 878, 990, 993, 994, 1004,1006. 1007

Домаћи задатак предати до НЕДЕЉЕ  24.05.2020. на mail bsuboticdositej@gmail.com или на google учионицу.

Математика

11.05.2020. год.

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК заказан је за ПЕТАК 15.05.2020. у 11 часова.
Задаци ће бити постављени на google учионици и на viber групи. Писмени задатак се ради 55 мин и имаћете 5 мин да пошаљете задатке или на google учионици или на viber групу. Задаци који буди послати после 12 сати неће бити разматрати.
Области које ће се наћи на писменом задатку су задаци које сте до сада имали за домаће задатке, од почетка.
Вежбајте и будите спремни за петак!

Математика

05.05.2020. год.

Једначине и неједначине (множење и дељење)

Бројевни изрази

Задаци за домаћи:

Уџбеник. страна 164, 165                                    Уџбеник. страна 166, 167

 Пр. 2 Пр. 3, Пр. 4  и  1, 2, 4                                 Пр. 1,  Пр. 2,  Пр. 3,  Пр. 4,  и   6, 7

Збирка задатака, страна  108.

935, 937

Домаћи задатак предати до НЕДЕЉЕ  10.05.2020. на mail bsuboticdositej@gmail.com или на google учионицу.

Математика

22.04.2020. год.

Наставнa јединицa :

Множење разломака

Задаци за домаћи:

Уџбеник. страна 139, 140

Пример 5, Пример 6, Пример 7, Пример 8,

Збирка задатака, страна  89, 90.

798, 799, 800, 801, 809

Домаћи задатак предати до СУБОТЕ  25.04.2020. на mail bsuboticdositej@gmail.com или на google учионицу.

Математика

13.04.2020. год.

Наставне јединице :

Дељење децималних бројева

Задаци за домаћи:

Уџбеник. страна 147, 148.

 Пример 1, Пример 2 , Пример 3,  Пример 4, Пример 5, Пример 6

Задаци за домаћи:

Збирка задатака, страна  95.

851, 852, 853

Домаћи задатак предати до СУБОТЕ  18.04.2020. на mail bsuboticdositej@gmail.com или на google учионицу.

Математика

06.04.2020. год.

5. Разред

Наставне јединице :

Множење децималних бројева

Задаци за домаћи:

Уџбеник. страна 145, 146.

 Пример 1, Пример 2 , Пример 3,  Задаци:  110,111

Задаци за домаћи:

Збирка задатака, страна  93, 94.

836, 837, 838,  842, 843

Домаћи задатак предати до СУБОТЕ  11.04.2020. на mail bsuboticdositej@gmail.com или на google учионицу.

Математика

30.03.2020. год.

5. Разред

30.03.2020.

Наставне јединице :

Једначине и неједначине

Задаци за домаћи:

Уџбеник. страна 134, 135, 136.

 Пример 1, Пример 2 , Пример 3, Пример 4, Пример 5

Задаци за домаћи:

Збирка задатака, страна 87.

778, 779, 782

Збирка задатака, страна 88.

786,788,791,796

Домаћи задатак предати до ПЕТКА 03.04.2020. на mail bsuboticdositej@gmail.com или на google учионицу.

Математика 5

Наставу математике пратите на каналу РТС 3, која је емитује 5 пута седмично, у оним терминима који су наглашени у ТВ програму РТС 3.
Задатак свих ученика је да прате час и записују белешке са истог. Домаћи задаци ће бити на сајту школе и на вибер групама увек дан касније по емитовању емисује ( часа).
Одговоре и питања шаљете на е-mail адресу bsuboticdositej@gmail.com.Разред

Наставне јединице :
Сабирање и одузимање децималних бројева и разломака
Бројевни изрази, својство операције сабирања
Бројевни изрази са сабирањем и одузимањем децималних бројева и разломака – Примена
Задаци за домаћи: Уџбеник 127. стран; 67, 68, 70, 73, 74, 75
Задаци за домаћи: Уџбеник 130. страна; 77, 78, 81, 86, 87