Tehnika i tehnologija 7

Tehnika i tehnologija

13.04.2020. god.

U ovoj nedelji trebalo bi da počnemo rad sa materijalima koje sticajem okolnosti nismo uspeli da dobavimo pre prekida nastave, ali ćemo ih nabaviti čim počne škola, malo ćemo improvizovati. U vašim udžbenicima na strani 126 nacrtajte crtež sa te strane. Puno uspeha u radu!