Muzička kultura 6

Музичка култура

21.05.2020. год.

Питања:

 1.Композитор и назив дела на првом снимку?

2. Ориоганал назив групе која изводи композицију на другом снимку(није ова група што пева)?

3.  Композитор Валцера на 3.снимку?

Одговоре на:

djonimus@skoladositejklupci.edu.rs

Музичка култура

21.05.2020. год.

Greensleeves

(уџбеник 65. Страна)

Питања:

1.Како се звала музичка епоха у којој је настала песма?

2. Одреди темпо, такт, динамику?

3. Покушај да отпеваш! J

Питање за 5+

Како се зове инструмент на 3.снимку?

djonimus@skoladositejklupci.edu.rs

Музичка култура

08.05.2020. год.

Инструменти са диркама

Да поновимо:

 1. Који су инструменти са диркама?
 2. Најзначајнији композитор за оргуље?
 3. Помоћу чега се мења боја тона на оргуљама и хармоници?

djonimus@skoladositejklupci.edu.rs

Музичка култура

29.04.2020. год.

Где је онај цветак жути

(уџбеник 61.страна)

Покушај да отпеваш!!!

Питање:

 1. Ко је написао песмицу,пуно име и презиме композитора?
 2. Шта је соло песма?
 3. Да ли има неки предзнак у песмици?

Odgovore na:

djonimus@skoladositejklupci.edu.rs

Музичка култура

23.04.2020. год.

Инструменти са диркама
(уџбеник 102. Страна)


https://view.genial.ly/5e87ce8759ee3c0df40b1fab/guide-instrumenti-sa-dirkama?fbclid=IwAR1sSL1bnfydmVoBVXLSjcHFrUStTyP1WLXaFGFCw3alx7Wxmq5DmmG8Iso

Питања:

Одгледај па одговори!

 1. Како се добија тон код чембала?
 2. Како се добија тон на хармоници и у какве инструменте због тог тона спада хармоника?(осим што је инструмент са диркама)
 3. Које још инструменте са диркама познајеш?

Одговоре слати на:

djonimus@skoladositeklupci.edu.rs

Музичка култура

23.04.2020. год.

НАРОДНЕ ПЕСМЕ И ИНСТРУМЕНТИ У СРБИЈИ

Фолклорна традиција у Шумадији

(од 86-89. Стране)

ИНСТРУМЕНТИ

ШУМАДИЈА

ПИТАЊЕ ЗА 5+:

Реши укрштеницу на 102. Страни

Odgovore na:

djonimus@skoladositejklupci.edu.rs

Музичка култура

14.04.2020. год.

СВЕ ПТИЧИЦЕ ЗАПЈЕВАЛЕ

(уџбеник 60 страна)

 1. Одреди такт?
 2. Како се зове знак одмах после виолинског кључа и чему служи?
 3. Покушај да отпеваш

djonimus@skoladositejklupci.edu.rs

Музичка култура

14.04.2020. год.

МУЗИКА КРОЗ ИСТОРИЈУ

(Мало да утврдимо)

Питања:

 1. Ко је био Јован Дамаскин, а ко Папа Гргур I?(везано за музику)
 2. Шта је исон?
 3. Каква је духовна, а каква световна музика?
 4. Шта су стихире?
 5. Који је најстарији облик вишегласја?

6. Шта је полифонија, а шта хомофонија?

djonimus@skoladositejklupci.edu.rs

Музичка култура 6

Ренесанса (да утврдимо шта смо научили)

Питања:
1. Шта значи реч ренесанса?
2. Кад се појавила ренесанса?
3. Шта је мотет, шансон и мадригал (укратко-једна реченица)?
4. Најзначајнији композитори из епохе ренесансе?
5. Ко је био Галилео Галилеј?

Одговоре на:
djonimus@skoladositejklupci.edu.rs