Biologija 5

Биологија 5

Погледати презентацију, у школске свеске записати текст са слајдова и урадити постављен домаћи задатак.
Братислава Добрић

Биологија

02.04.2020. год.

НАПИСАТИ  САСТАВ  У ШКОЛСКОЈ СВЕСЦИ О ЈЕДНОЈ УГРОЖЕНОЈ ЖИВОТИЊИ ПО ИЗБОРУ. НАПИСАТИ ГДЕ ЖИВИ, КАКО ИЗГЛЕДА,КОЈЕ СУ ЊЕНЕ АДАПТАЦИЈЕ,  КОЈИ СУ ФАКТОРИ КОЈИ ДОВОДЕ ДО ЊЕНОГ УГРОЖАВАЊА, КАКО ЈЕ МОЖЕМО ЗАШТИТИ. ПО ЖЕЉИ, МОЖЕТЕ И НАЦРТАТИ ДАТУ ВРСТУ.КОРИСТИТИ СВЕСКУ, КЊИГУ, ИНТЕРНЕТ. РОК ЗА ИЗРАДУ ЗАДАТКА ЈЕ ДО ПОНЕДЕЉКА 6.4.2020. У 18.00h. РАДОВЕ СЛИКАТИ И ПОСЛАТИ НА МЕЈЛ bdobric@skoladositejklupci.edu.rs

                                                                                             Братислава Добрић
                            

Биологија 5

Прочитати лекције из уџбеника:1.Утицај човека на природу 2.Шта ми можемо да учинимо.
Следеће тезе записати у свеске:
                                                     Утицај човека на природу
Чиниоци који утичу на нестајање биљних и животињских врста су:
-Уништавање њиховог природног станишта (нпр. сеча шума)
-Загађење животне средине  (нпр. отпадне воде које загађују реке)
– Лов и криволов
ИНТРОДУКЦИЈА-УНОШЕЊЕ СТРАНИХ ВРСТА У ДОМАЋЕ ПОДРУЧЈЕ, ПРИ ЧЕМУ СЕ ТУ ТЕ СТРАНЕ ВРСТЕ МАСОВНО ПРОШИРЕ НА РАЧУН ДОМАЋЕ ВРСТЕ. (нпр. амброзија се појави на пољу маслачка, ту ће се масовно проширити и временом маслачак ће нестати са тог поља).
                                                   Шта ми можемо да учинимо
Постоји неколико начина за заштиту угрожених врста:
1.Црвене књиге-су научни радови у којима се налазе подаци о угроженим врстама, а оне се састављају са ЦИЉЕМ ДА СЕ УКАЖЕ НА ОПАСНОСТ ОД НЕСТАЈАЊА ДАТЕ ВРСТЕ.
2.Национални паркови-велика географска подручја намењена очувању биљних и животињских врста у њиховом природном станишту. У Србији их има 5: 1.Тара,2.Копаоник,3.Ђердап,4.Шар планина, 5.Фрушка гора
3.Ботаничке баште, Зоолошки вртови-подручја намењена очувању угрожених врста изван њиховог природног станишта, као и научно-истраживачком раду. (нпр. нека угрожена животиња којој прети нестајање са неке планине се пренесе у зоо врт где ће се опоравити и тек кад се оствари њен довољан број потомака враћа се на ту планину, тј. у своје природно подручје).
Дата питања преписати у школску свеску и одговорити на њих.Сликати радове и послати на мејл bdobric@skoladositejklupci.edu.rs до понедељка 30.03.2020.
1.Наведи три разлога зашто долази до нестајања биљних и животињских врста?
2.Наведи три разлога зашто људи лове и убијају животиње?
3.Објасни шта се дешава са домаћом врстом када се на њеној територији појави страна врста, уз  одговарајући пример?
4.Наведи три примера како можемо као појединци да очувамо природу?
5.Шта представља појам “зелени мостови” и који је његов значај?
6. Шта представља WWF и која животиња је њен симбол?
7.Шта су Национални паркови и колико их има у нашој земљи?
8.Шта су Црвене књиге?
ПУНО УСПЕХА У УЧЕЊУ!