Fizičko i zdravstveno vaspitanje 7

Физичко васпитање

26.04.2020. god.

ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ

-ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА-

Овај вид вежбања не захтева посебне услове, већ само добру вољу. Зато искористи сваки моменат: 


-тренинг у кућним условима:

-аеробик:

РИТМИЧКО СПОРТСКА ГИМНАСТИКА И ПЛЕС:

  • ВИЈАЧА –

Спортске игрице  (educaplay)

https://www.educaplay.com/user/2854449-kristijan/#

НАПОМЕНА:  Молимо вас да одговорите на УПИТНИК од 10.04.