Srpski jezik i književnost 7

Српски језик

12.06.2020.год.

Упутства за рад у 8. разреду – дела која треба прочитати:

Епске песме за ослобођење Србије

Сумњиво лице, Бранислав Нушић

Савремена српска поезија (избор)

Савремена српска проза (избор)

Избор приповедака о деци Иве Анрића 

Српски језик 7

Књижевност: Драма: Систематизација пређеног градива

Присети се драмских дела која си обрађивао и њихових аутора (погледај одломке у Читанци ) и систематизуј знања везана за драму.

Српски језик

08.06.2020.год.

Књижевност: епика: систематизација пређеног градива-

Прелистај Читанку за 7. rазред, подсети се свих обрађених прозних текстова (приповедака, новела, романа), као и епских песама и систематизуј знања везана за епику.

Српски језик

04.06.2020.год.

Књижевност: Лирика: Систематизација пређеног градива

Прелистај Читанку за 7. rазред, подсети се свих обрађених лирских поесама, њихових аутора, стилских фигура и свега што си везано за њих учио и систематизуј знања везана за лирику.

Српски језик

03.06.2020.год.

Језичка култура: систематизација пређеног градива

Прелистај Граматику од 239. sтране до краја и летимично читајући обнови, утврди и систематизуј пређено градиво.

Српски језик

01.06.2020. год.

Језик: Граматика : Систематизација пређеног градива

Погледај табелу на 21. Страни у Граматици за 7. Разред и процени колико си савладао/ла градиво везано за историјски развој српског књижевног језика.

Прегледајући табеле на 68, 90. И 91. страни у Граматици за 7. разред процени колико си савладао/ла градиво везано за врсте речи.

Из табела на 99, 126.  и 127. страни уочи колико си савладао/ла реченичне чланове и синтагме.

Из табеле на 147. страни сагледај да ли си усвојио/ла знања везана за падеже, а из табеле на 155. страни колико  познајеш градиво везано за конгруенцију.

Табеле на 182. и 183. страни нека ти покажу колико познајеш градиво везано за реченицу.

На 197. страни је табела везана за ортоепију. Уочи у којој мери си савладао градиво везано за акценте.

Покушај неке уочене недостатке у току лета да  отклониш. 

Провери како си урадио/ла завршни тест и вреднуј свој рад- 

Српски језик

25.05.2020. год.

Прочитај у Радној свесци избор из дела Алфонса Додеа Писма из моје ветрењаче и и одговори на тражене захтеве који после њега следе. На твој мејл је послат  Google тест. Уради га у току дана и пошаљи. Провери своје знање и изврши самопроцену.