Tehnika i tehnologija 5

Tehnika i tehnologija

08.06.2020.god.

U ovoj nedelji nemamo ništa novo, ko nije završio prethodne zadatke neka završava. Apelujem na učenike koji se nisu odazvali učenju na daljinu da to učine jer će u suprotnom dolaziti u školu da bi bili ocenjeni i tom prilikom morati da imaju urađene sve zadatke koji su do sada bili postavljeni i pored toga biće usmeno ispitani gradivo iz drugog polugodišta.

Техника и технологија

01.06.2020. год.

U ovoj nedelji nemamo ništa novo, ko nije završio prethodne zadatke neka završava. Apelujem na učenike koji se nisu odazvali učenju na daljinu da to učine jer će u suprotnom dolaziti u školu da bi bili ocenjeni i tom prilikom morati da imaju urađene sve zadatke koji su do sada bili postavljeni i pored toga biće usmeno ispitani gradivo iz drugog polugodišta.

Tehnika i tehnologija

25.05.2020. god.

U ovoj nedelji nemamo ništa novo, ko nije završio prethodne zadatke neka završava. Apelujem na učenike koji se nisu odazvali učenju na daljinu da to učine jer će u suprotnom dolaziti u školu da bi bili ocenjeni i tom prilikom morati da imaju urađene sve zadatke koji su do sada bili postavljeni i pored toga biće usmeno ispitani gradivo iz drugog polugodišta.

Tehnika i tehnologija

21.05.2020. god.

U esDnevnik unete su ocene učenicima koji su se odazvali učenju na daljinu i te ocene se mogu videti u dnevniku kao i prosečna ocena iz koje se izvodi zaključna ocena. Učenici koji nemaju ocene u drugom polugodištu imaju mogućnost da urade postavljene zadatke i tako dobiju ocene bez dolaska u školu, u suprotnom biće ocenjivani u školi u junu što podrazumeva opet završene radove i usmeno ispitivanje.