Likovna kultura 6

Ликовна култура

15.05.2020. год.

Тема:Дизајн ентеријера  и намештаја  
Задатак: Насликај  унутрашњост просторије  коју би волео да имаш.             
 Погледај у уџбенику на страни 91.
Рад послати до 23.маја.

Ликовна култура

22.04.2020. год.

Задатак :КАЛИГРАФИЈА И ТИПОГРАФИЈА -прочитати на страни 79. у уџбенику.
Тема:  НАПИШИ  НЕКИ  СТИХ ИЗ НАРОДНЕ ПОЕЗИЈЕ                
(необичним словима-фломастерима …..)         
Радове послати до   7.маја 2020.год.         
ljstojnic@skoladositejklupci.edu.rs