mojaucionica.gov.rs

Portal mojaucionica.gov.rs je onlajn platforma Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja preko koje ćete, dragi osmaci, polagati probni završni ispit. Da biste videli kako portal izgleda, kliknite na sledeći link.

U gornjem desnom uglu početne stranice portala imate dugme za logovanje, označeno malim katancem.


Prozor za prijavu izgleda kao na sledećoj slici. Tu ćete upisati svoje korisničko ime koji ste dobili od odeljenjskog starešine za Microsoft Teams. Lozinku ste već promenili kada ste se ulogovali na Teams, tako da ćete sada kucati tu novu.


Važno: prijava na portal trenutno nije moguća, biće otključana od 14.04.2020. godine.

Na ovom portalu polagaćete prvi probni završni ispit. Onlajn probno testiranje će biti sprovedeno po sledećoj dinamici:

  • 22. aprila 2020. – test iz srpskog jezika
  • 23. aprila 2020. – test iz matematike
  • 24. aprila 2020. – kombinovani test

Učenicima će svaki test biti dostupan 12 sati (od 8:00 do 20:00), kako bi mogli da mu pristupe u vreme kad tehnički ili drugi organizacioni ili porodični uslovi dozvoljavaju.

Sve vesti i obaveštenja u vezi sa probnim ispitom biće objavljivana na školskom portalu. Vaš zadatak je da se upoznate sa sajtom (možete trenutno da se prijavite kao gost). Najbitnije je da imate aktivirane Microsoft Teams naloge, kako biste mogli da pristupite polaganju testa. Od 14. aprila, kada portal krene sa radom, videćete demo verziju testa, sa 4 pitanja koja ćete moći da rešavate, kako biste se bolje upoznali sa načinom odgovaranja na pitanja.

Veoma je važno da na bezbednom držite (zapišete) podatke za logovanje, da ih ne biste zaboravili. Reset lozinke može da potraje po nekoliko dana, tako da pokušajte to da izbegnete.

Kao i do sada, sva pitanja šaljite na portal@skoladositejklupci.edu.rs

Stefan Maravić
nastavnik informatike
#OstaniKodKuće