Čuvari prirode 5

Чувари природе

08.06.2020.год.

Наставна јединица Систематизација градива  

У свеску записати шта је то променило код тебе у начину размишљања и твом односу према природи? То ћемо прочитати када опет кренемо у школу.

Не треба ништа слати у гугл учионицу.

                                                                                                                                    Наставник Драган Николић

 

Чувари природе

01.06.2020. год.

Наставна област БИОДИВЕРЗИТЕТ – БИОЛОШКА РАЗНОВРСНОСТ  
Наставна јединица Биодиверзитет, угрожавање биодиверзитета и нестајање врста

 Записати у свеску ваша размишљања на тему угрожености биљних и животиљских врста. Како помоћи природи, а до нас је?

Не треба ништа слати у гугл учионицу.

                                                                                                                                    Наставник Драган Николић

 

Чувари природе

25.05.2020. год.

Наставна област БИОДИВЕРЗИТЕТ – БИОЛОШКА РАЗНОВРСНОСТ  
Наставна јединица Нестајање врста и заштита
Врста (тип) часа Обрада

Подсетити се из 5.разреда несталих биљних и животињских врста?

Решења која могу помоћи очувању биљака и животиња

1.    – Смањимо загађење природе

2.    – Доношење закона који ће кажњавати ловокрадице

3.    – Сто већи број националних паркова,резервата природе,зоо-вртова,ботаничких башта…

4.    – Не нарушавајмо природно станиште биљака и животиња и оставимо их на миру

 

Чувари природе

18.05.2020. год.

Наставна област БИОДИВЕРЗИТЕТ – БИОЛОШКА РАЗНОВРСНОСТ  
Наставна јединица Угрожавање биодиверзитета
Врста (тип) часа Обрада

Шта угрожава биодиверзитет

Биодиверзитет угрожавају активности човека,као што су:

1)Проширивање пољопривредних поврсшина на рацчун природних екосистема

2)Претерана испаша која мења флористички и фаунистички састав пашњака

3)Неконтролисана сеча шума,сто доводи до уништавања станишта шумских врста

4)Изградња саобраћајница,градова

5)Неконтролисан лов и риболов

6)Загађивање ваздуха,воде,земљишта

7)Неконтолисана изградња хотела у застићеним зонама,поред језера то угражава опстанак природних екоститема

Очување биодиверзитета је светски проблем.Најугроженије уписане су у Црвене книге. Црвене књиге својим називом и црвеном бојом корица опомињу на опасност од ишчежавања угрожених биљних и животињских врста.

  Заштита биодиверзитета

 -Мере и поступци

 -законске одредбе

-монинторинг ботаничке баште,зоолошки вртови

 -Мостови за животиње

Чувари природе

11.05.2020. год.

Наставна област БИОДИВЕРЗИТЕТ – БИОЛОШКА РАЗНОВРСНОСТ  
Наставна јединица Дефиниција и појам биодиверзитета
Врста (тип) часа Обрада

Биодиверзитет је разноликост живог света на планети. То је појам који обједињује све врсте на нашој планети. Биле оне живе или изумрле. Не постоји кутак планете Земље који није насељен живим организмима. Од области супер погодних за живот, до оних мрачних, хладних, чак и отровних делова планете живот свуда буја.Услови за живот су различити па се и живот адаптирао на различите начине.Пустиње, шуме, прашуме, гротла вуклана, мора, морско дно, пећине, ливаде и ледена пространства… Где год отишли пронаћићете живе организме.  Ако несложене вишећелијске организме, онда бар микроскропска бића.

                                   БИОДИВЕРЗИТЕТ ОБУХВАТА

  1. ГЕНЕТИЧКИ диверзитет
  2. Диверзитет врста – СПЕЦИЈСКИ диверзитет
  3. ЕКОСИСТЕМСКИ диверзитет
  4. Генетички диверзитет Је скуп гена свих јединки, свих врста на нађој планети. Сваки организам има јединствену и непоновљиву комбинацију гена.Генетички диверзитет се можда најбоље види на људима, који се разликују по боји коже, висини, боји очију, косе, тежини…
  5. Диверзитет врста – специјски диверзитет Све врсте на нашој планети од постанка живота до данас представљају специјски диверзитет. Научници су до данас открили око 1,8 милиона враста. Нико не зна колико живих организама тачно има, али се претпоставља да је тај број око 10 милиона различитих врста живих организама који живе на Земљи. Свака жива врста се међусобно разликује и јединствена је. Од најмањих бића великих тек неколико микрона до највећих китова дугачких и по 30 метара. Та разноликост је управо специјски диверзитет  
  6. Екосистемски диверзитет Шуме, пустиње, ливаде, језера, реке, океани, корални гребени, баре и остали екосистеми у којима живе различити организми спадају у екосистемски диверзитет.

Чувари природе

04.05.2020. год.

Наставна област ИЗВОРИ И ПОСЛЕДИЦЕ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Наставна јединица Глобалне промене
Врста (тип) часа  Утврђивање

Навести неке  глобалне промене изазване насавесним радом човека?

Шта треба да учинимо да би заштитили природу?

       Одговоре послати у гугл учионицу до четвртка у 15часова!

Наставник Драган Николић

Чувари природе

21.04.2020. год.

Наставна област ИЗВОРИ И ПОСЛЕДИЦЕ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Наставна јединица Озонске рупе
Врста (тип) часа  утврђивање


Шта је озонски омотач?

Како се зову сунчеви зраци високих фреквенција?

Да ли дезодоранси утичу на разарање озонског омотача?

Одговоре послати у гугл учионицу

          Наставник Драган Николић

Убудуће, сви радови који се пошаљу после истека рока, радови који не знам чији су, који су сликани телефоном a послате слике натрашке и не могу да их прочитам, као и радови који су у гугл учионици послати као порука а не у оквиру задатка, биће означени негативним коментаром.  

Ништа није тешко само треба мало труда

Чувари природе

06.04.2020. год.

Наставна област ИЗВОРИ И ПОСЛЕДИЦЕ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Наставна јединица Озонске рупе и последице
Врста (тип) часа  обрада


Озонски омотач (озонски слој или озоносфера) је слој у Земљиној атмосфери који садржи високе концентрације озона. Овај слој упија 93-98% сунчеве светлости високих фреквенција који се називају ултравиолентни сунчеви зраци, штетни за живи свет на Земљи. Озоносфера се налази између тропосфере и стратосфере 

                                     

Штетне супсатнце имају главну улогу у разарању озона. Оне којe доспевају у атмосферу налазе се једињења попут оних која садрже хлор , флуор , бром и угљеник. То су фреони . Та једињења се пре свега користе у технологијама хлађења, тј. за фрижидере и замрзиваче, као и спрејеви дезодоранса и антиперспираната

Ова једињења у атмосфери разлажу атоме озона, чиме се тањи озонски омотач и настају озонске рупе.

Реакције су интензивније уоблацима, који се брже формирају изнад области са изузетно хладном климом. Управо због тога су озонске рупе прво настале изнад Антарктика, Резултат смањења дебљине слоја озона јесте опасност по здравље људи и животну средину. Увећана стопа обољевања од рака коже, очне катаракте и слепила директне су последице губитка слоја озона.

Популација риба у светским океанима и морима ће драстично опасти, тако да ће опасти и излов риба у сврху људске исхране. Развој биљака биће успорен а са тиме ће опасти и приноси. Многе биљке и животиње, нпр. пингвини, највероватније ће изумрети.

За сада је озонски слој само истањен, али ако се настави са коришћењем спрејева и других штетних супстанци може се довести до несагледивих последица по живи свет на Земљи.

Можете најважније преписати у свеску и не слати ништа у гугл учионицу, нити на емаил.

                                                                                                                    Наставник Драган Николић

Чувари природе

30.03.2020. год.

Наставна област  ИЗВОРИ И ПОСЛЕДИЦЕ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Наставна јединица Глобално загревање и последице
Врста (тип) часа утврђивање

Шта је глобално загревање и које су последице глобалног загревања?  

Одговоре слати у гугл учионицу у оквиру задатка до петка.

                                                                                                                                    Наставник Драган Николић