Fizika 6

Физика

10.06.2020.год.

1.Pritisak je određen odnosom ______________ i ___________________ na koju ona deluje. Oznaka  za pritisak  je ____________, jedinica  pritiska je ___, a izračunava se_________________________________________________________________________________.

2. Površina  užeg kipa  hidraulične dizalice  je 0,6 m2, na nju deluje  sila  od 750N i dizalica je u  ravnoteži . Kolika  je težina  automobila , ako je  površina većeg klipa 3 m2.

3. Kolika je dubina  jezera  na mestu gde je hidrostatički  pritisak 350Pa. Gustina vode je 1000 kg/m3. Gravitaciono ubrzanje je 10 N/kg.

 4. Kako glasi zakon spojenih sudova?

5.Kolikom silom deluje morska voda na prozor podmornice  površine  90 dm2, koja plovi na dubini  od 15 m? Gustina je 1030kg/3a g =10N/kg.

 6.Koliko pločica  parketa , pravougaonog  oblika, dimenzija 25 cm i 15 cm  treba da se pokrije  pod sobe , čije su dimenzije  6 m i 7 m.

7. Ako na telo delujemo silom od 15  N, opruga se istegne za 3 cm, za koliko će se istegnuti opruga ako silu  uvećamo četiri  puta.

8. Telo se kreće brzinom 72 km/č, Za koje vreme će preči put od 2000 cm  ako se kreće ravnomerno pravolinijski?

9.Kocka napravljena  od gvožđa   čija je  gustina  6900kg/m3 ima ivicu  6cm. Kolika je njena masa ?

10.Kako glasi I Njutnov zakon?

Физика

23.04.2020. год.

За ученике 6 разреда који немају приступ  платформи или е учионици:   
Домаћи:

1.       Доврши започету реченицу. Закон инерције установио је ____________________ .

2.  Заокружи слово испред тачних исказа

. а) Килограм је мерна јединица за тежину.

б) Тело веће масе инертније је од тела мање масе.

в) Тела могу да се крећу само ако на њих делује нека сила.

г) Тежина једног тела иста је ма где се оно налазило у простору.

д) Одређивањем густине тела можемо установити од које је супстанције изграђено

3. Изрази задате масе у килограмима: 1 g = ________ 1 t = __________

4. Израчунај тежину мобилног телефона масе 106 g. За G узети вредност од 10 N/kg. 

5. Средња густина Земље је 5.515 kg/m3 . Изрази ту густину у g/cm3 . 

6. У теглу запремине 720 ml може да стане тачно килограм меда. Одреди густину меда у g/cm3 и у kg/m3 . 

7. Израчунати густину  материјала  од ког је изграђена коцка  чије су димензије  4cm, 3 cm i 2 cm.  ако је маса коцке 48 g.

Физика

24.03.2020. год.

Поштовани ученици 6,7,8 разреда

Све домаће задатке  од сада радимо на даљину за удаљено учење на Office 365 платформи (Teams платформа прилагођену учењу на даљину)

Ваша је обавеза да се улогујете на платформу  , обавештеље ћете добити преко сајта школе и од одељењског старешине .

С поштовањем Раденка

Физика 6

Драги ученици ,

Упуство за израду домаћег задатка

  1. На почетку домаћег  задатка  име, презиме и одељење и датум израде домаћег задатка
  2. Назив домаћег задатка
  3. Задатак радите до петка у  текућој недељи
  4. Фотографишете свеску или пишете у ворду  па шаљете на мејл
  5. Уколико нисте добили одговор од наставника , проследите поново или тражите одговор од наставника

Напомена :

Ове недеље  пратите  на РТС-3  имате   закон инерције већ смо га радили , а ја сам планирала Густину тела те вам шаљем прилог из е- уџбеника  а ви у  истом попуните  и сачувајте исте .Учите само основни исход , Шта је густина и чему је једнака ?