Matematika 6

Математика

18.05.2020. год.1

Површина правоугаоника и квадрата

Површина паралелограма

Површина троугла

Задаци за домаћи:

Уџбеник,

страна  208, 209, 210 (пр. 3, пр. 4, пр. 5, пр. 6 )

страна  211, 212  ( пр. 1, пр. 2, пр. 3, пр. 4 )

страна  215, 216  ( пр. 1, пр. 2, пр. 3, пр. 5 )

Збирка задатака,

страна 108  (задаци  937, 938, 939, 940, 941, 944 )

страна 110  ( задаци 958, 959, 960, 961 )

страна 111  ( задаци 974, 975, 976 )

Домаћи задатак предати до ПОНЕДЕЉКА  25.05.2020. на mail bsuboticdositej@gmail.com  или на google учионицу.

Математика

11.05.2020. год.

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК заказан је за ПЕТАК 15.05.2020. у 11 часова.
Задаци ће бити постављени на google учионици и на viber групи. Писмени задатак се ради 55 мин и имаћете 5 мин да пошаљете задатке или на google учионици или на viber групу. Задаци који буди послати после 12 сати неће бити разматрати.
Области које ће се наћи на писменом задатку су задаци које сте до сада имали за домаће задатке, од почетка.
Вежбајте и будите спремни за петак!

Математика

05.05.2020. год.

Директне  и обрнуте  пропорције

Примена пропорција

Задаци за домаћи:

Уџбеник,

страна  193, (пр. 1, пр. 2 )

страна  197, 198, 199, 200  ( пр. 1, пр. 2, пр. 3, пр. 4, пр. 5, пр. 6, пр. 7, пр. 8 )

Збирка задатака,

страна 102  (задаци  882, 883, 884   – урадити у збирци)

страна 103  ( задаци 889, 891, 892,893, 894, 897, 898, 905 )

Домаћи задатак предати до ПОНЕДЕЉКА  11.05.2020. на mail или на google учионицу.

Математика

22.04.2020. год.

Наставне јединице:

Координатни систем

Дужи у координатном систему

Приказ података у координатном систему

Задаци за домаћи:

Уџбеник,

страна  174   ( задаци 11, 12,)

страна  179, 180, 181, 182, 183  ( пример 1, пример 2, пример 3, пример 4, пример 5, пример 6, пример 7, пример 8, пример 9, пример 10 )

Збирка задатака,

страна 92, 93  (задаци  828, 831, 833  )

страна 95  ( задаци 841, 842 )

Домаћи задатак предати до СУБОТЕ  25.04.2020. на mail bsuboticdositej@gmail.com или на google учионицу.

Математика

13.04.2020. год.

Наставнa јединицa:

Једначине и неједначине ( сабирање,одузимање, множење и дељење)

Задаци за домаћи:

Уџбеник, страна  163, 168

1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10

Задаци за домаћи:

Збирка задатака, страна 87, 90.

780, 813.

Домаћи задатак предати до СУБОТЕ  18.04.2020. на mail bsuboticdositej@gmail.com или на google учионицу.

Математика

06.04.2020. год.

6. разред

Наставнa јединицa:

Неједначине ( сабирање,одузимање, множење и дељење)

Задаци за домаћи:

Уџбеник, страна  165, 166, 167

Пример 1, Пример 4, Пример 5, Пример 6

Задаци за домаћи:

Збирка задатака, страна 89.

800, 801, 802, 803, 804.

Домаћи задатак предати до СУБОТЕ  11.04.2020. на mail bsuboticdositej@gmail.com или на google учионицу.

Математика

30.03.2020. год.

6. Разред

30.03.2020

Наставнa јединицa:

Једначине

Задаци за домаћи:

Уџбеник, страна  161, 162, 163.

Пример 1, Пример 2, Пример 4,

Задаци за домаћи:

Збирка задатака, страна 86.

767, 768, 769,770,772. 773

Домаћи задатак предати до ПЕТКА 03.04.2020. на mail bsuboticdositej@gmail.com или на google учионицу.

Математика 6

Наставу математике пратите на каналу РТС 3, која је емитује 5 пута седмично, у оним
терминима који су наглашени у ТВ програму РТС 3.
Задатак свих ученика је да прате час и записују белешке са истог.
Домаћи задаци ће бити на сајту школе и на вибер групама увек дан касније по
емитовању емисује ( часа).
Одговоре и питања шаљете на е-mail адресу bsuboticdositej@gmail.com.

6. Разред

Наставне јединице :
Четвороугао
Трапез, својства трапеза
Врсте трапеза. Једнакокраки трапез
Задаци за домаћи: Уџбеник 149. страна, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50
Задаци за домаћи: Збирка задатака 82. страна 728, 729, 731, 732