Likovna kultura 5

Ликовна култура

15.05.2020. год.

Задатак :КОЛАЖ, ДЕКОЛАЖ, АСАМБЛАЖ И МОЗАИК               
Од разног отпадног материјала( затварачи од флаша, цевчице ,мрежице….новине….) направи неку  композицију.Погледај у уџбенику на страни 81,82,83, и 84.  Рад послати до 23.маја.

Ликовна култура

22.04.2020. год.

Задатак:  Ритмичко компоновање орнамената  -на страни 76 и 77  прочитај             
НАЦРТАЈ  ВАЗУ  СА ШАРАМА КОЈЕ СЕ ПОНАВЉАЈУ (фломастерима,дрвеним бојама….чиме имаш….)  
Радове послати до  8.маја 2020.год.   
 ljstojnic@skoladositejklupci.edu.rs