Geografija 6

Географија

08.06.2020.год.

Наставна област ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ
Наставна јединица Годишња систематизација градива, 2часа

  Написати најважније природне и друштвене одлике Европе? Не треба да буде претерано опширно.

Одговоре послати у гугл учионицу до среде у 15 часова.

Драган Николић, наставник

Географија

01.06.2020. год.

Наставна област ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ
Наставна јединица Географске регије Европе
Врста (тип) часа обрада

На страни 172 пронаћи и записати у свескукоје државе припадају јужној, северној, средњој, западној и источној Европи

Драган Николић, наставник

Географија

01.06.2020. год.

Наставна област ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ
Наставна јединица Систематизација наставне теме Европа
Врста (тип) часа систематизација

 Урадити задатак  на 174 страни и послати у гугл учионицу до четвртка у 15час

Драган Николић, наставник

Географија

25.05.2020. год.

Наставна област ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ
Наставна јединица Привреда Европе
Врста (тип) часа утврђивање

Урадити задатак на страни 171

Одговоре послати у гугл учионицу до среде  у 15 часова

Драган Николић, наставник

Географија

25.05.2020. год.

Наставна област ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ
Наставна јединица Привреда Европе
Врста (тип) часа обрада

Прочитати лекцију Привреда   Европе на страни  168-171и у свеску записати и научити:

Који су природни услови довели до развоја примарног сектора?

Које гране привреде су заступљене у низијама, а које у брдско-планинским пределима?

Које су то секундарне гране привреде развијене у Европи?

Који су обновљиви извори енергије?

Које су привредне гране у оквиру терцијерног сектора?

Не треба ништа да шаљете, само записати у свеску и научити.

Драган Николић, наставник

Географија

18.05.2020. год.

Наставна област ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ
Наставна јединица Насеља Европе
Врста (тип) часа обрада

Прочитати лекцију Насеља  Европе на страни 165-166 и у свеску записати и научити:

Археолошка налазишта на Балкану и места где су се развиле прве културе.

Спајањем већих градова настају конурбације, записати која су две највеће у Европи.

Не треба ништа да ми шаљете, само записати у свеску и научити.

Драган Николић, наставник

Географија

18.05.2020. год.

Наставна област ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ
Наставна јединица Становништво и насеља Европе
Врста (тип) часа утврђивање

Урадити три задатка  (пише понови) на страни 167

Одговоре послати у гугл учионицу до среде  у 15 часова

Драган Николић, наставник

Географија

11.05.2020. год.

Наставна област ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ
Наставна јединица Становништво Европе
Врста (тип) часа обрада

Прочитати лекцију Становништво Европе на страни 161-164 и у свеску записати и научити:

Број Становника Европе(страна 161)

Религијску структуру становништва (страна 163)

Народи Европе (страна164)

Не треба ништа да ми шаљете, само записати у свеску и научити.

Драган Николић, наставник

Географија

11.05.2020. год.

Наставна област ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ
Наставна јединица Природне карактеристике Европе: Воде, клима и биљни свет
Врста (тип) часа утврђивање
 1. Којем сливу припадају следеће реке:

Печора_________________________

Сена___________________________

Рајна___________________________

Темза___________________________

Рона____________________________

 • У ком делу Европе је ѕаступљена Средољемна клима_________________________
 • Која клима се одликује дугим и топлим летима и дугим и хладним (оштрим) зимама?_______________________
 • Области лишајева и маховина називају се________________________,  области густих четинарских шума___________________________
 • Која је вегетација заступљена у Србији?     А      Б      В

А-Четинарске шуме

Б-Листопадне шуме

В-макије

Одговоре послати у гугл учионицу до четвртка у 15 часова

Драган Николић, наставник

Географија

04.05.2020. год.

Наставна област ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ
Наставна јединица Природне карактеристике Европе: разуђеност обале, рељеф
Врста (тип) часа утврђивање
 1. Наведи највеће острво и полуострво Европе? Острво_________________, полуострво_____________________, залив___________________
 2. Шта повезује Гибралтарски мореуз: __________________ и _________________
 3. Наведи два већа острва у Средоземном мору____________________и ________________
 4. Подвуци веначне (набране) планине:

Динариди, Пиринеји, Алпи,  Скандинавске планине, Урал

 • Поред имена појма напиши који је облик рељфа:

Етна_____________,   Судети_______________,  Елбрус___________________,

Корзика________________, Јиланд_______________, Прибалтичка __________________

 • Како се зове полуострво на коме се налази Србија?____________________

Одговоре послати у гугл учионицу до четвртка у 15 часова

Драган Николић, наставник