Engleski jezik 6

Engleski jezik

15.05.2020. god.

DOMAĆI ZADATAK

* PREPISATI  PRILOŽENU PREZENTACIJU U SVESKU ( Ne treba fotografisati i slati)
* Udžbenik, strana 79
   – KEY PHRASES (Pročitati rečenice u vežbi 4, a zatim dopuniti key phrases u vežbi 5)
* Udžbenik, strana 80
   – pročitati tekst, zapisati boldovane reči i značenje
*  Udžbenik, strana 81
   – vežba 3 (napišite past simple i past particip datih glagola)
   – vežba 4 (stavite glagol u zagradi u Present Perfect)
*  Udžbenik strana 83
   – vežba 3  (Pogledajte slike, napišite pitanja i kratke odgovore)
  
DOMAĆI ZADATAK  uraditi do NEDELJE 17.05.2020. u 17 h

Engleski jezik

07.05.2020. god.

DOMAĆI ZADATAK

OBNOVITI BE GOING TO  I  FUTURE SIMPLE  (WILL)

Uraditi:
* RADNA SVESKA
    –  STRANA 59
    –  STRANA 62 i 63 (sve vežbe osim 5.)

DOMAĆI ZADATAK uraditi do nedelje 10.05.2020. u 17:00 h

Engleski jezik

29.04.2020. god.

OVO PREPISATI U SVESKU

                             FUTURE    SIMPLE

            Subjekat    +  WILL     +   Glagol (uinfinitivu)

AFFIRMATIVE
 I will (I’ll) work.                                                       We will (We’ll) work. 
You will (You’ll) work.                                            You will (You’ll) work. 
He/She/It will (He’ll/She’ll/It’ll) work.
                     They will (They’ll) work. 


NEGATIVE
 I will not (won’t) work.                                     We will not (won’t) work. 
You will not (won’t) work.                                You will not (won’t) work.
He/She/It will not (won’t) work.                       They will not (won’t) work. 

QUESTIONS
Will I work?                                                        Will we work? 
Will you work?                                                   Will you work? 
Will he/she/it work?                                           Will they work?

Shall se više koristi uz prvo lice jednine i množine umesto WILL za izražavanje ponude, sugestije : 
Shall I open the window?
Shall we go to the cinema tonight?

Future Simple Tense koristi se:

*Za činjenice, ono što smo sigurni da će se desiti, kako sutra, tako i ubuduće
She will be eighteen next month.
*Odluke donete u trenutku govora
I am hungry. I will buy a hamburger.
*Predviđanje zasnovano na našem ličnom mišljenju (posle glagola think,hope,believe)
I think it will snow tomorrow.
*Ponude
Your homework is difficult. I will help you with it.
*Obećanja
Don’t worry. I will feed your hamster.


DOMAĆI ZADATAK

Udžbenik, strana 73, vežbe 1 i 2
Radna sveska, strana 57 (vežbe 1,2 i 3) i 58 (vežbe1,2 i 3)

DOMAĆI uraditi do NEDELJE  03.5.2020.

U ČETVRTAK  30.4.2020. u 12 h imaćemo malu proveru u google učionici da vidim kako ste usvojili ovo što smo u poslednje vreme radili. (Obnovite Prvi kondicional; must, mustn’t, should,shouldn’t; vokabular – unit 6 i vremena)
                                        

 

Engleski jezik

14.04.2020. god.

 OVO PREPISATI   
                      MUST, SHOULD, HAVE TO

MUST   –
  modalni glagol
              –  izražava obavezu ( STRONG OBLIGATION)

           You must wear uniforms.
           I must get up early.

MUSTN’T –  izražava zabranu
           We mustn’t be late for the meeting. (Ne smemo da zakasnimo na sastanak)

HAVE TO – izražava obavezu kao i must. Često se koriste u istom značenju. Kada govorimo o
                     unutrašnjoj obavezi, nečemu do čega je stalo samom govorniku, koristimo must.
                             I must remember my sisiter’s birthday.
                     Kada govorimo o nametnutim obavezama, nečemu što neko drugi misli da mi
                     moramo uraditi, obično koristimo have to. U pitanjima se pritom             
                    koristi glagol DO

                             He has to get up early. He has to work.
                             Does he have to get up early?

                  – Koristi se  kao zamena za must u oblicima koja must nema.
                                                          You will have to be silent.
                                                          I had to see her at once.

DON’T / DOESN’T HAVE TO (u prezentu)          – izražava odsustvo obaveze
DIDN’T HAVE TO (u prošlom vremenu)    
                   
                                         I don’t have to get up early. (Ne moram da ustanem rano)

SHOULD  – izražava obavezu, često savet, manje jaku od must – ‘ treba da’
                       What should I do now?
                       You should eat vegetables.
SHOULDN’T – izražava mišljenje ili savet da nešto ne treba uraditi
                            He shouldn’t be angry with you.

Možete pogledati još primera na sajtu:  https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/have-must-should-obligation-advice   

DOMAĆI ZADATAK

Udžbenik, strana 63, vežbe 1,3,4,5
Radna sveska, strana 51.

DOMAĆI URADITI DO ČETVRTKA 16.4.2020.

Engleski jezik

09.04.2020. god.

DOMAĆI   ZADATAK

I   Put the verbs into The Past simple Tense (učenici koji imaju 2 i 3)

1.  I ________ (do) my maths homework yesterday.

2.   _______ Susan _______ ( go) to England by plane?

3.  They __________(visit) a farm two weeks ago.

4.  Jenny and Peggy ___________(not help) their brother.

5.  The children __________( not be) at home last weekend.

6.  My mother ___________(not crash) into the van.

7.  _________ you__________( phone) your aunt last week?

8.  He ___________(not drink) milk at school.

9. We  ___________ (be)  very lucky with the weather.

10.  It _____________ (not / rain) a lot.

II   My day (last week) –opišite jedan uobičajen dan prošle nedelje (učenici koji imaju 4 i 5)

* Podela zadataka nija obavezujuća


Domaći uraditi do nedelje 12.4.2020.


Engleski jezik 6

1.  Udžbenik, strana 62, vežba 1 – “Survival equipment“
 – Prepišite reči i nađite u rečniku značenje
– Slušajte priloženi snimak (06) i ponovite reči naglas nekoliko puta

2. Udžbenik, strana 64 – „Giving instructions“, vežba 1
– Dopunite dijalog ponuđenim rečima iz vežbe 1
-Slušajte priloženi snimak (07) i proverite
-Slušajte dijalog više puta i vežbajte čitanje

3. IŠČITAJTE priloženu prezentaciju i obnovite Past Simple Tense.
    NE TREBA ništa iz nje prepisivati. To smo prošle godine učili i pisali, a obnavljali ove godine u Unit-u 3.
    Na RTS-u će se i ove nedelje raditi vremena. Pratite u četvrtak.

Ne treba ništa slati. Krajem nedelje ću vam posle časa na RTS-u zadati domaći koji ćete poslati.

Engleski jezik

31.03.2020. god.

Pogledajte na na you tube kanalu prošlonedeljnu TV lekciju od 26.3.2020. god:

Obnovite Present Simple i Present Continuous Tense (udžbenik, unit 1, strane 11 i 13; Unit 2, strane 21 i 23 ili iz sveske od prošle godine).

DOMAĆI  ZADATAK
I  Put the sentences into the present simple tense
1. I _________________ (be) in a café now.
2. _________________ (she / play) tennis every week?
3. They _________________ (go) to the cinema every Wednesday.
4. _________________ (they / be) on the bus?
5. Lucy _________________ (ride) her bicycle to work.
6. I _________________ (not / play) the piano often.
7. It _________________ (not / be) cold today.
8. Where _________________ (Harry / study)?

II  Put the sentences into the present continuous tense
1. He __________( walk ) to school now.
2. ___________( the boys /study) at the moment.
3. My grandparents ______________( not  sleep).
4. You _________________ (play) badminton tonight.
5. Who _____________( watch ) TV?
6. His sister______________( not  work) in Spain.
7. He ______________(not  wait) for the bus.
8. What ________________(they/ read) ?

Domaći zadatak ćete slati u google učionicu gde ćemo nastaviti sa daljim radom.
Kodovi za logovanje su:
VI-1  qba5vbk

VI-2  lx7li6y

Engleski jezik

23.03.2020. god.

PROČITAJTE O PRVOM KONDICIONALU

The First conditional – Prvi kondicional

Kada se koristi Prvi kondicional?
Prvi kondicional koristimo kada nešto što uradimo sada ima rezultata u budućnosti.
Ako vam neko kaže:

“Ako učiš, položićeš ispit”, na engleskom bi vam to rekao koristeći prvi kondicional:
If you study, you will pass the exam.”

Ukoliko vam neko želi reći:

“Ako budeš jeo mnogo, ugojićeš se”, upotrebiće prvi kondicional i reći:
If you eat too much, you will gain weight.”

“Ako budeš štedeo, kupićeš kola sledeće godine.”
If you save money, you will buy a car next year.

“Ako budeš pio mnogo vode, smršaćeš.”
If you drink much water, you will lose weight.

Možemo brzo primetiti da se prvi kondicional jako često koristi a da građenje nije uopšte teško. Zato ne treba da bežimo od njega, već da iskoristimo to što smo ga lako naučili i da ga stoga često primenjujemo.

Kako se gradi Prvi kondicional?
Prvi kondicional gradimo tako što u delu rečenice gde se nalazi IF koristimo present simple, odnosno prosto sadašnje vreme (if you STUDY – ako UČIŠ), a u drugom delu rečenice WILL + INFINITIVE (položićeš ispit – you WILL PASS the exam). To je lako zapamtiti, jer nam je prvi deo, IF deo, nešto što radimo u sadašnjosti, pa zato koristimo present simple. U drugom delu rečenice izražavamo kakav će efekat naš postupak imati u budućnosti, pa koristimo WILL + INFINITIVE.

OVO ISPOD ZAPIŠITE U SVESKE
                       

FIRST CINDITIONAL (PRVI KONDICIONAL)

Uslovnim (kondicionalnim) rečenicama izražava se uslov za vršenje neke radnje u sadašnjosti, budućnosti ili prošlosti.
To su složene rečenice u kojima se upotrebljava veznik   “IF”.
The First Conditional (Conditional type 1) -prvi kondicional
-koristimo kada nešto što uradimo sada ima rezultata u budućnosti.
-koristimo ga kada govorimo o mogućnostima koje se mogu desiti u budućnosti ‘real possibility’- realna mogućnost
-postoji realna šansa da se ispuni neki uslov
Način građenja :
IF   +   PRESENT SIMPLE   +  FUTURE SIMPLE (WILL + INFINITIV)                                                              
(if   rečenica)   (glavna rečenica)
If it rains,   we will go to the cinema.    (Ako bude padala kiša, ići ćemo u bioskop)
‘IF’ rečenica i glavna rečenica mogu da menjaju mesto. Kada je na prvom mestu ‘if’rečenica, glavna rečenica se odvaja zarezom.
We will go to the cinema if it rains.
* WILL može da se skrati u ‘LL (we’ll…)

DOMAĆI ZADATAK
-Izvaditi nepoznate reči iz teksta u udžbeniku, na strani 60. (STAY ALIVE)
-Uraditi vežbe 1,3,4 i 5 iz udžbenika na strani 61.
  (1. Vežba – Povezati 1-5 sa a-e da se dobiju tačne rečenice, pa onda rečenice povezati sa ljudima iz teksta sa 60. strane
3. Vežba – izaberite tačan odgovor
4. Vežba – stavite reči u odgovarajući redosled da dobijete tačna pitanja
5. Vežba – pogledajte sliku i povežite 1-5 sa a-e da dobijete tačne rečenice.)
Domaći zadatak treba uraditi do PETKA 27.03. i poslati na mail.
Nema potrebe da više puta šaljete isti mail. Ako bude potrebno nešto ispraviti ja ću vam odgovoriti.
U polje “NASLOV(SUBJECT)” obavezno upišite ime prezime i odeljenje.