Engleski jezik

23.03.2020. god.

PROČITAJTE O PRVOM KONDICIONALU

The First conditional – Prvi kondicional

Kada se koristi Prvi kondicional?
Prvi kondicional koristimo kada nešto što uradimo sada ima rezultata u budućnosti.
Ako vam neko kaže:

“Ako učiš, položićeš ispit”, na engleskom bi vam to rekao koristeći prvi kondicional:
If you study, you will pass the exam.”

Ukoliko vam neko želi reći:

“Ako budeš jeo mnogo, ugojićeš se”, upotrebiće prvi kondicional i reći:
If you eat too much, you will gain weight.”

“Ako budeš štedeo, kupićeš kola sledeće godine.”
If you save money, you will buy a car next year.

“Ako budeš pio mnogo vode, smršaćeš.”
If you drink much water, you will lose weight.

Možemo brzo primetiti da se prvi kondicional jako često koristi a da građenje nije uopšte teško. Zato ne treba da bežimo od njega, već da iskoristimo to što smo ga lako naučili i da ga stoga često primenjujemo.

Kako se gradi Prvi kondicional?
Prvi kondicional gradimo tako što u delu rečenice gde se nalazi IF koristimo present simple, odnosno prosto sadašnje vreme (if you STUDY – ako UČIŠ), a u drugom delu rečenice WILL + INFINITIVE (položićeš ispit – you WILL PASS the exam). To je lako zapamtiti, jer nam je prvi deo, IF deo, nešto što radimo u sadašnjosti, pa zato koristimo present simple. U drugom delu rečenice izražavamo kakav će efekat naš postupak imati u budućnosti, pa koristimo WILL + INFINITIVE.

OVO ISPOD ZAPIŠITE U SVESKE
                       

FIRST CINDITIONAL (PRVI KONDICIONAL)

Uslovnim (kondicionalnim) rečenicama izražava se uslov za vršenje neke radnje u sadašnjosti, budućnosti ili prošlosti.
To su složene rečenice u kojima se upotrebljava veznik   “IF”.
The First Conditional (Conditional type 1) -prvi kondicional
-koristimo kada nešto što uradimo sada ima rezultata u budućnosti.
-koristimo ga kada govorimo o mogućnostima koje se mogu desiti u budućnosti ‘real possibility’- realna mogućnost
-postoji realna šansa da se ispuni neki uslov
Način građenja :
IF   +   PRESENT SIMPLE   +  FUTURE SIMPLE (WILL + INFINITIV)                                                              
(if   rečenica)   (glavna rečenica)
If it rains,   we will go to the cinema.    (Ako bude padala kiša, ići ćemo u bioskop)
‘IF’ rečenica i glavna rečenica mogu da menjaju mesto. Kada je na prvom mestu ‘if’rečenica, glavna rečenica se odvaja zarezom.
We will go to the cinema if it rains.
* WILL može da se skrati u ‘LL (we’ll…)

DOMAĆI ZADATAK
-Izvaditi nepoznate reči iz teksta u udžbeniku, na strani 60. (STAY ALIVE)
-Uraditi vežbe 1,3,4 i 5 iz udžbenika na strani 61.
  (1. Vežba – Povezati 1-5 sa a-e da se dobiju tačne rečenice, pa onda rečenice povezati sa ljudima iz teksta sa 60. strane
3. Vežba – izaberite tačan odgovor
4. Vežba – stavite reči u odgovarajući redosled da dobijete tačna pitanja
5. Vežba – pogledajte sliku i povežite 1-5 sa a-e da dobijete tačne rečenice.)
Domaći zadatak treba uraditi do PETKA 27.03. i poslati na mail.
Nema potrebe da više puta šaljete isti mail. Ako bude potrebno nešto ispraviti ja ću vam odgovoriti.
U polje “NASLOV(SUBJECT)” obavezno upišite ime prezime i odeljenje.