Engleski jezik

23.03.2020. god.

DOBRO IŠČITATI PRILOŽENU PREZENTACIJU
PREPISATI PREZENTACIJU U SVESKU

I OVO ISPOD PREPISATI U SVESKU

                           PASSIVE VOICE – PRESENT SIMPLE
 
                                           am/is are + past participle


 I  Staviti glagol u zagradi u Present simple, Passive
1.  Dinner is cooked every day. (cook)
2.  English is spoken here. (speak)
3.  Reports are written yesterday. (write)
II  Prebaciti tečenice u pasiv
1. John sends emails every day .                  Emails are sent every day by John.
2. Somebody plays loud music.               Loud music is played (by somebody)

DOMAĆI ZADATAK


I   Stavite glagol u zagradi u Present Simple Passive
1. The cars __________ (wash) every Monday.
2. Sarah ____________ (love) by John.
3. The roads __________ (fix) by the workers.
4. Milk _____________ (deliver) in the mornings.
5. Vegetables ____________ (sell) in the mareket.

II Uraditi vežbu 6 na strani 57, u udžbeniku. (Ova vežba je naprednog nivoa i nije obavezna)

Domaći zadatak treba uraditi do PETKA 27.03. i poslati na mail.
Nema potrebe da više puta šaljete isti mail. Ako bude potrebno nešto ispraviti ja ću vam odgovoriti.
U polje “NASLOV (SUBJECT)” obavezno upišite ime prezime i odeljenje.