Čuvari prirode 6

Чувари природе

08.06.2020.год.

Наставна јединица  Годишња систематизација градива

 У свеску записати шта је то променило код тебе у начину размишљања и твом односу према природи? То ћемо прочитати када опет кренемо у школу

Не треба ништа слати у гугл учионицу.

                                                                                                                                    Наставник Драган

Чувари природе

01.06.2020. год.

Наставна област ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА РАЗНОВРСНОСТИ ЖИВОГ СВЕТА
Наставна јединица Презентација резултата теренске вежбе, пројеката, акција

Записати у свеску ваша размишљања на тему угрожености планете. Како помоћи планети,  а до нас је?

Не треба ништа слати у гугл учионицу.

                                                                                                                Наставник Драган

Чувари природе

25.05.2020. год.

Наставна област ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА РАЗНОВРСНОСТИ ЖИВОГ СВЕТА
Наставна јединица Обележавање Дана планете и Светског дана животне средине
Врста (тип) часа акција

Због актуелне ситуације није могуће извести планирану акцију. Прочитајте неки текст на интернету о светском дану животне средине

Може и овај:    https://www.danas.rs/drustvo/svetski-dan-zivotne-sredine/.

Не треба ништа слати у гугл учионицу.

                                                                                                                                    Наставник Драган

Чувари природе

18.05.2020. год.

Наставна област ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА РАЗНОВРСНОСТИ ЖИВОГ СВЕТА
Наставна јединица Посета резервату природе
Врста (тип) часа Теренска вежба

Због актуелне ситуације није могуће посетити неки резерват природе. Зато можете са вашимм родитељима (никако сами) обићи неки парк, шуму, реку, планину…

Уколико ни то носте у могућности прочитајте неки текст на интернету о неком природном резервату.

Не треба ништа слати у гугл учионицу.

                                                                                                                                    Наставник Драган

Чувари природе

11.05.2020. год.

Наставна област ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА РАЗНОВРСНОСТИ ЖИВОГ СВЕТА
Наставна јединица Заштићене животиње Србије
Врста (тип) часа Утврђивање

Које су заштићене животиње у Србији?

Пронаћи на интернету фотографије заштићених  животиња  и видети како изгледају.

Коју си од тих животиња  видео у природи?

Одговоре послати у гугл учионицу до четвртка у 15часова!

                                                                                                                                    Наставник Драган Николић

Чувари природе

27.04.2020. год

Наставна област  ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА РАЗНОВРСНОСТИ ЖИВОГ СВЕТА
Наставна јединица Заштићене биљке Србије
Врста (тип) часа утврђивање

Које су заштићене биљне врсте у Србији?

Коју си од тих биљака видео у природи?

Одговоре послати у гугл учионицу до четвртка у 15часова!

.

                                                                                                                                    Наставник Драган Николић

Чувари природе

06.04.2020. год.

Наставна област ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА ЖИВОТИЊАМА 
Наставна јединица Презентација акције
Врста (тип) часа утврђивање

Наставити са храњењем птица у дворишту, а у свеску записати које врсте птица сте хранили.

Ваше утиске запишите у свеску па ћемо их заједно прочитати када поново кренемо у школу и тоне треба слати у гугл учионицу или емаил.

                                                                                                                                    Наставник Драган Николић

Чувари природе

30.03.2020. год.

Наставна област ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА ЖИВОТИЊАМА 
Наставна јединица Брига о животињама
Врста (тип) часа акција

Ваш задатак је да бар један дан, а може и више дана, нахраните у свом дворишту птице (мрве, хлеб, семенке…)

Ваше утиске запишите у свеску па ћемо их заједно прочитати када поново кренемо у школу и то не треба слати у гугл учионицу или емаил.

                                                                                                                                    Наставник Драган Николић