Microsoft Teams

Prvi korak: U internet pregledaču (Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge…) otvorite stranicu https://teams.microsoft.com (ili kliknete na link) i prikazaće vam se sledeći prozor:

Drugi korak: U predviđeno polje nastavnici unose korisničko ime koje su dobili u tabeli nastavnicki_nalozi, dok učenici unose svoja korisnička imena koja su im prosledile odeljenjske starešine. Posle korisničkog imena dodajete @eprosveta.ac.rs, kao na sledećim slikama, a zatim kliknete Next:

prijavljivanje nastavnika – primer
prijavljivanje učenika – primer

Treći korak: Unosite šifru koja se nalazi uz vaš nalog u istoj tabeli, pa kliknete Sign in. Obratite pažnju na početno veliko slovo lozinke.

Četvrti korak: Ako ste sve uspešno uneli, sledeći prozor koji se otvara je Microsoft Teams platforma. Radi udobnijeg korišćenja, preporučuje se preuzimanje Teams aplikacije i njeno instaliranje na računar (ili telefon). To možete uraditi klikom na sledeći link:

Sva ostala uputstva vezana za korišćenje Teams platforme imate u prilozima sa sajta MPNTR:

Na službene e-mail adrese odeljenjskih starešina dostavljene su tabele sa učeničkim nalozima koje je potrebno proslediti učenicima. Za sve nedoumice obratiti se e-mail porukom na portal@skoladositejklupci.edu.rs.

Maravić Stefan