Muzička kultura 5

Музичка култура 5

Антоњин Дворжак – (124. страна уџбеник)

Питање:

 1. Шта је хумореска?
 2. Како се зове инструмент који свира Јо Јо Ма(то је онај што седи и носи наочаре J)?
 3. Чији је композитор Дворжак?

Беджих Сметана – (уџбеник 124.  страна)

 1. Одакле је Сметана
 2. Шта је Влтава?
 3. Kakо се звала музичка епоха у којој су стварали ови композитори?

djonimus@skoladositejklupci.edu.rs

Музичка култура

28.04.2020. год.

Влфганг Амадеус Моцарт

(уџбеник 122. страна


https://view.genial.ly/5e93b8239aea110d8cee4907/dossier-v-a-mocart?fbclid=IwAR26WxQXrudkxOgXismtZqKJZMDKYRRR8XVA1inHB1kY1c87r_s7mI2lEZg

Питања:

 1. како се звало музичко раздобље у којој је живео Моцарт?
 2. Место где се роди, а где живео?
 3. Колико је написао опера, симфонија и укупно дела?
 4. Како су га звали?

Питање за 5+:

Како су се звала два композитора , који су живели у време кад и Моцарт?

djonimus@skoladositejklupci.edu.rs

Музичка култура

22.04.2020. год.

МИ СМО ДЕЦА ВЕСЕЛА

(75.страна у уџбенику)

Покушај да отпеваш, одреди такт, темпо и динамику.

Страна 121.

Јозеф Хајдн и Лудвиг ван Бетовен

Јозеф Хајдн(Joseph Haydn)

Гудачки квартет г мол:

Лудвиг ван Бетовен(Ludwig va Beethoven)

Симфонија бр.6

Симфонија бр.5

Питања:

 1. Кад и где је живео Јозеф Хајдн?
 2.  Кад и где је живео Бетовен?
 3. Шта је гудачки квартет?

Питање за 5+

 1. Чији је композитор Лудвиг ван Бетовен?

Питање за 10

 1. Шта чини гудачки квартет?

djonimus@skoladositejklupci.edu.rs

Музичка култура

14.04.2020. год.

ПРОЛЕЋЕ У ШУМИ

(уџбеник 73.страна)

Покушати да отпеваш( то је бар лако), одредити такт(покушати да тактираш прва два реда), који је предзнак у псемици?

Написати први ред АБЕЦЕДОМ, обратити пажњу на тај ПРЕДЗНАК!

Антонио Вивалди (уџбеник 120 страна)

4 годишња доба

Лето-олуја

Питања:

1.Чији је композитор Вивалди и где је живео?

2.Како се зове инструмент, на другом снимку(izvodi Two cellos)

djonimus@skoladositejklupci.edu.rs

Музичка култура

СРПСКА УМЕТНИЧКА МУЗИКА

(СТРАНЕ 119. И 120. У УЏБЕНИКУ)

 1. Вера Миланковић(1953.- )- композитор, пијаниста и учитељ музике. Школовала се у Београду и Лондону. Познато дело Сењачка рапсодија.

2.Љубица Марић- (1909-2003), првa српска композиторка. Рођена у Крагујевцу, школу похађала у Београду а студије у Прагу. Познато дело Бранково коло.

Питања:

 1. Шта је пијаниста?
 2. Који инструмент изводи Бранково коло?
 3. Шта је crescendo i decrescendo?

Odgovore na:djonimus@skoladositejklupci.edu.rs

Музичка култура 5

СТЕВАН ХРИСТИЋ
Уџбеник страна 119.

https://app.emaze.com/mobile/@aolczwwrz/-?tgjs=0#/2
(странице померате стрелицама лево-десно)

Слушати пример- да ли је познат део Грлица?

Два проста питања:

 1. Где се школовао Стеван Христић?
 2. Шта је балет?

Одговоре слати на:
djonimus@skoladositejklupci.edu.rs

Музичка култура

24.03.2020. год.

БАНАЋАНСКО КОЛО

У уџбенику је на страни 68.

1. Одредити такт?

2. Који је темпо?

3. Абецедом( како се који тон зове) написати ноте(прва два реда)

4. Како се зове знак који се налази одмах поред виолинског кључа (b)?

5. Покушати да отпеваш песму уз слушани пример

Питање за 5+:

Како се зове музичка целина која је састављена од две мале реченице, које су на почетку исте или сличне, а на крају различите?

одговоре шаљите на маил:

djonimus@skoladositejklupci.edu.rs