Vesti

23.03.2020. – Microsoft Teams
Uputstva za prijavljivanje na Microsoft Teams portal za Učenje na daljinu za nastavnike i učenike nalaze se na sledećoj stranici:

16.03.2020. – Učenje na daljinu – Obaveštenje

Poštovani roditelji i učenici,
Prema uputstvu Ministarstva prosvete, od sutra 17.03.2020. godine počinje učenje na daljinu. Svakog dana od 8.00 časova na televizijskom kanalu RTS3 biće emitovani nastavni sadržaji iz svih predmeta i za sve razrede po rasporedu koji će biti dostupan na sajtu http://rasporednastave.gov.rs. Nastavni sadržaji će biti emitovani i na sajtu https://rtsplaneta.rs. Pristup sadržajima na ovom sajtu biće besplatan.
Nastavnici će uspostaviti komunikaciju sa roditeljima i učenicima radi planiranja aktivnosti vezanih za nastavu. Na sajtu naše škole je otvorena nova kartica „učenje na daljinu“ u okviru koje će nastavnici postavljati sadržaje za svoje predmete, kao i domaće zadatke za učenike.
Apelujem na roditelje i učenike da se u ovaj proces učenja aktivno uključe, da redovno prate vesti na sajtu naše škole i da sarađuju sa nastavnicima u cilju prevazilaženja novonastale situacije.

Direktor škole,
Biljana Marković