Srpski jezik i književnost 5

Српски језик

01.06.2020.год.

Задатак:
1.Прочитати одломак у читанци ,,Доживљаји Тома Сојера” Марк Твен стр.88-93; размислите о одговорима из рада на на тексту и одговорите на питање:Особи која трпи насиље  треба пружити заштиту, сигурност,разумевање и поверење. Шта је од тога остварено у овом одломку и на који начин?
2. Покушајте да драматизујете одломак из читанке (како би изгледао када би се изводио на сцени), ликови и дијалог који воде користећи дидаскалије.
3. Прочитајте одломак из читанке ,,Авантуре Хаклберија Фина” Марк Твен стр 94-97; препиши неправилно употребљене речи и напиши их правилно.
Задатак 1,2,3 урадити до 5. 06. у 17 часова и послати на мејл( по могућности откуцано)

Српски језик 5

Радни задатак:
1. Прочитати одломак  у читанци стр.217-223 ,,Робинзон  Крусо”, Данијел Дефо
     Одговорити на питања стр. 222, рад на тексту
     Рок: 29.05. 2020 19 часова
     Радове  (ако сте у могућности) откуцајте и пошаљите ма мејл или преко гугл учионице

Српски језик

18.05.2020. год.

18.05. РТС Језичка култура:Усмено и писмено изражавање: Описивање
19.05. РТС Језик-граматика:Врсте речи (обнављање и вежбање)
КЊИЖЕВНОСТ И ГРАМАТИКА-систематизација ( годишњи тест у гугл учионици)
20.05. РТС Књижевност: ,,Дечак и пас“, Данило Киш (обнављање);
21.05. Књижевност Марк Твен ,,Доживљаји Тома Сојера“ , читанка стр. 88
22.05. Књижевност: Марк Твен ,,Доживљаји Тома Сојера“
22.05. РТС Књижевност: ,,Капетан Џон Пиплфокс“ (обнављање)
23.05. РТС Књижевност: ,,Месец над тепсијом“,Горан Петровић –одломци (обрада)
25.05. Граматика-језик: Служба речи (утврђивање и вежбање)
26.05. РТС
Књижевност: ,,Биберче“, Љубиша Ђокић (обнављање) );
Данијел Дефо ,,Робинсон Крусо” (обрада)
27.05. РТС Књижевност:,,Аги и Ема“, Игор Коларов (обнављање);
28.05. Данијел Дефо ,,Робинсон Крусо“
29.05. РТС Језик-граматика:Глаголски облици (систематизација)
ЗАДАЦИ: Одгледати часове на РТС-у и обновити и утврдити градиво; одгледати филм ,,Доживљаји Тома Сојера”, на распусту прочитати истоимени роман и направити поређење између филма и романа; на распусту прочитати роман ,,Робинсон Крусо” и укратко написати о главном јунаку; Урадити вежбања у читанци ,,покажи шта знаш” стр. 31,86,139, 185 и 232; Пратити дневна упутства на виберу; чувати свеске за следећи разред.

Српски језик

11.05.2020. год.

План рада 11.05-15.05.2020.
РТС3: КњижевносТ: Породичне песме: ,,Највећа је жалост за братом”, обнављање (11.05)
            Књижевност: Гроздана Олујић ,,Месечев цвет”,обрада (11.05.)
  Задатак 1: Прочитати бајку ( Читанка стр.198-203. страна); направити план бајке према целинама; пронаћи пример за епитете и персонификацију и записати у свеску (задатак послати на мејл откуцан у ворду )
РТС3: Књижевност: Посленичке песме, обнављање (12.05.)
 Задатак 2: Обновити о реченичним члановима и припремити се за проверу. Уочити и исправити грешке из вежбања реченичних чланова.          
Језик-граматика:Служба речи у реченици , провера у гугл учионици (12.05.) у 12.30 минута
РТС3:Књижевност: Стеван Сремац ,,Чича Јордан”, обнављање  (13.05.)
 Задатак 4:    Језик-граматика:Служба речи у реченици , провера у гугл учионици (14.05.) у 12.30 минута
РТС3:Књижевност: Милован Данојлић ,,Шљива”, обнављање  (15.05.)
Задатак 5 :Прочитати (по могућности) бајку Гроздане Олујић по слободном избору  (са интернета); препричати бајку укратко; написати сличности и разлике између народне и ауторске бајке ( потражити материјал у читанци); задатак 1 и 5 послати заједно на мејл (откуцано), правопис улази у оцену.
        Књижевност: Ауторске бајке Гроздане Олујић, (15.05.)
Напомена:  Пратите  програм РТС-а, ПРИПРЕМИТЕ СЕ ЗА ПРОВЕРЕ ИЗ ГРАМАТИКЕ И ОДРАДИТЕ ЛЕКТИРУ ДО ОДРЕЂЕНОГ ДАТУМА. (15. 05. ДО 18 ЧАСОВА).

Српски језик

04.05.2020. год.

Радни задатак од 04. до 05. 2020. године
РТС3:Предикат, 04.05.
РТС3:Прави и неправи објекат, 05.05.
РТС3:Прилошке одредбе, 06.05.
Атрибут,07.05. (Прочитајте и научите из лекције коју сам вам послала.)
РТС3:Апозиција,08.05.
РТС3:Митолошке песме: ,,Вила зида град”,09.05. (обнављање
Молим вас да часове на РТС- одгледате и учите о реченичним члановима.( Добили сте задатак да препишете о реченичним члановима и да учите један по један.) Оно што преписујете у свеске и вежбања која радите у граматикама НЕМОЈТЕ ми слати. Битно је да научите препознате реченичне чланове тј. да одредите функцију речи у реченици. Колико сте научили и разумели провераваћемо кроз кратка свакодневна вежбања, а следеће седмице ћемо имати праву проверу знања. БИТНО ЈЕ ДА ВИДИМ ДА УЧИТЕ И ДА РАЗУМЕТЕ  ПА ЋЕТЕ ОНДА ДОБИТИ ОЦЕНЕ.

Српски језик

30.04.2020. год.

У наредном периоду почећемо са учењем службе речи у реченици (РЕЧЕНИЧНИ ЧЛАНОВИ) и тако обновити нешто што сте већ учили, али научити и нешто ново.Да бисте ово научили потребно је доста рада, размишљања и стрпљена. Пажљиво пратите упутства за даљи рад покушајте да учите са разумевањем!
1. Лекцију коју ћу вам ,,поставити” препишите у школске свеске до 5. 05.
( Покушајте да сваки реченични члан напишете другом бојом ! )
2. Прочитајте у граматици о субјекту и предикату и научите шта су субјекат и предикат и њихове врсте.
3. Покушајте да урадите у граматици радне задатке.
4. Следеће седмице ћемо провежбати, утврдити и проверити колико сте научили , а онда настављамо даље са реченичним члановима.

Српски језик 5

План рада 27.04 – 30.04.

РТС3 Народна књижевност; преткосовски тематски круг:,,Женидба Душанова” ( 27.и 28.04.)

Задатак 1: Одгледајте часове на РТС-у и обновите градиво о народним епским песмама које смо обрађивали

Задатак 2: Прочитајте шаљиве народне приче у Читанци ( 179-181.страна); запишите наслове прича и научите о шаљивим народним причама (стр.181.);

прочитајте народну приповетку ,,Еро с онога  свијета” (Читанка 182.страна) и извршите анализу: тема, ликови и њихове особине,најнеобичнија ситуација у приповеци, поруке; урадите задатак ,,Покажи шта знаш” (Читанка 185.и 186.страна);

ПУТЕМ ВИБЕР ПРЕПИСКЕ ЋУ ВАС ОБАВЕСТИТИ КАКО ЋУ ИЗВРШИТИ ПРОВЕРУ УРАЂЕНИХ ЗАДАТАКА

РТС3 Предикатске реченице (29.04.)

Задатак 2:Одгледајте час на РТС-У

Задатак 3: Презентација о реченичним члановима  биће постављена у четвртак 30. 04.  и ваш задатак је да је препишете, а онда почињемо да учимо нову област: Реченични чланови

Српски језик

21.04.2020. год.

1.Одгледајте часове на РТС3 и обновите градиво које сте тога дана одслушали:

Граматика:Перфекат (21.04.),

Граматика:Футур 1 (22.04.),

Граматика: Глаголи (24.04.)

2.Прочитајте народну бајку ,,Биберче” ( Читанка стр. 188); одговори на питања  (кратко и јасно) Рад на тексту стр. 190 (школска свеска); препиши и научи шта су одлике народне бајке СТР. 191).

3.Прочитајте одломке из драме за децу ,,Биберче” Љубише Ђокића (Читанка стр.192);одговори (кратко и јасно) на питања Рад на тексту стр.196; запиши и покушај да научиш значење појмова:дидаскалија,чин,слика (сцена),појава,драмска радња, фазе у развоју драмске радње,сукоб ликова,адаптација, драматизација (стр.197).

4.Покушај да уочиш по чему се разликује драма за децу ,,Биберче” од народне бајке.
НАПОМЕНА: Све што будете преписивали и записивали не морате слати. Провера колико сте усвојили ( прочитали,истражили, научили, разумели) следи у четвртак 23.04.

5.После обнављања глаголских облика ,у петак 24.04. следи провера:презент,перфекат и футур НАПОМЕНА:Сва питања и нејасноће отклонићемо преко вибера.