Engleski jezik

29.04.2020. god.

OVO PREPISATI U SVESKU

                             FUTURE    SIMPLE

            Subjekat    +  WILL     +   Glagol (uinfinitivu)

AFFIRMATIVE
 I will (I’ll) work.                                                       We will (We’ll) work. 
You will (You’ll) work.                                            You will (You’ll) work. 
He/She/It will (He’ll/She’ll/It’ll) work.
                     They will (They’ll) work. 


NEGATIVE
 I will not (won’t) work.                                     We will not (won’t) work. 
You will not (won’t) work.                                You will not (won’t) work.
He/She/It will not (won’t) work.                       They will not (won’t) work. 

QUESTIONS
Will I work?                                                        Will we work? 
Will you work?                                                   Will you work? 
Will he/she/it work?                                           Will they work?

Shall se više koristi uz prvo lice jednine i množine umesto WILL za izražavanje ponude, sugestije : 
Shall I open the window?
Shall we go to the cinema tonight?

Future Simple Tense koristi se:

*Za činjenice, ono što smo sigurni da će se desiti, kako sutra, tako i ubuduće
She will be eighteen next month.
*Odluke donete u trenutku govora
I am hungry. I will buy a hamburger.
*Predviđanje zasnovano na našem ličnom mišljenju (posle glagola think,hope,believe)
I think it will snow tomorrow.
*Ponude
Your homework is difficult. I will help you with it.
*Obećanja
Don’t worry. I will feed your hamster.


DOMAĆI ZADATAK

Udžbenik, strana 73, vežbe 1 i 2
Radna sveska, strana 57 (vežbe 1,2 i 3) i 58 (vežbe1,2 i 3)

DOMAĆI uraditi do NEDELJE  03.5.2020.

U ČETVRTAK  30.4.2020. u 12 h imaćemo malu proveru u google učionici da vidim kako ste usvojili ovo što smo u poslednje vreme radili. (Obnovite Prvi kondicional; must, mustn’t, should,shouldn’t; vokabular – unit 6 i vremena)