Srpski jezik 8

Српски језик

30.03.2020. год.

Сложени глаголски облици

(систематизација)

1. Сложени глаголски облици су: ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сложена глаголска времена су: __________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сложени глаголски начини су: ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

2. МАРИЈА РИГО: Какве букве, Анди… Ја се не сећам да су икада игде крај реке у близини села биле икакве букве (…)

МЛАДИЋ: Е, па ја сам урезао своје име у једну од тих букви… дубоко, до у само срце дрвета своје име, како бих га једном, када се будем вратио, могао пронаћи… И ето, ништа од тога…. Ни то једно сведочанство нисам могао да нађем…

МАРИЈА РИГО: Почео си ми, видиш, да причаш о малој Јулији(…)

МЛАДИЋ: Да,, ту сам био стао: Рекоше они мени. Чика Хорват: А, гледај ти њега, не заборављају се тако лако старе љубави…

Ово је одломак из ТВ драме __________________________ , писца ____________________________-

Подвуци у њему глаголске облике, препиши их у свеску и иза сваког напиши његов назив.

(има их 15)

3. Потребно је да у року од 15 дана (до пробног завршног)  урадите све задатке из Збирке.

До данас је требало да урадите све задатке на основном нивоу. До сутра довршите  задатке на средњем нивоу.

План рада:

понедељак Уторак Среда Четвртак петак Субота недеља Понедељак
Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво До 250. питања До 300. питања До 375. питања До 408. питања До 450. Питања

Српски језик

27.03.2020. год.

Обнови знања и реши задатке у вези са драмом, а онда прочитај  из Читанке текст Ноћ и магла, Данила Киша и одговори на постављена питања. Уради тест и предај га до понедељка,Из Збирке доврши све задатке на основном нивоу, а фотографиши и предај само последње. 

Српски језик

26.03.2020. год.

Прочитајте у Граматици текст од 59. до 72. стране и решите задатке из Збирке  у вези са врстама  речи:

29, 30, 31, 32, 33, 171, 172, 175, 176, 177, 230, 231, 281, 282, 283, 286, 287, 288, 390,410,444

Прочитајте у Граматици од 73. до 76. стране и решите из Збирке задатке о падежима:

33,36,37,38,103,110,103,110,11,186,187,188

Српски језик

26.03.2020. год.

Препоручујем свим ученицима да домаће задатке раде у свескама, како би имали писани траг о свом раду. Задаци које шаљете мејловима се чувају, али ћу ја , кад кренемо у школу прегледати и вредновати ваше свеске. Та оцена ће имати значајан утицај на закључну оцену.  Поред тога, радићете тестове, а сва питања која ће бити у њима налазе се међу задацима које решавате. За предају задатака који се објављују на школском сајту предвиђен је одређени рок. По његовом истеку на сајту се објављују решења. Обавезно их погледајте, упоредите са вашим решењима и грешке исправите. Тако ћете најлакше и најбоље научити предвиђено градиво, а стећи ћете и увид у своје знање.Уколико нешто од градива не можете да схватите, питање пошаљите мејлом, а уколико буде потребно, можемо се чути и телефоном 

Српски језик 8

У Збирци припремних задатака за завршни испит уради следеће задатке:
43, 45, 257, 68, 196, 201, 200, 234, 304, 302.
Прати редовно часове који се емитују на РТС-у , ускоро ћеш радити тест којим ће бити обухваћено
градиво обрађено у тим емисијама.

Српски језик

23.03.2020. год.

1. Збирка Андрићевих приповедака под називом „Деца“ објављена је 1963. године и садржи 13 приповедака. Ваш задатак да до маја прочитате 3. (Кула, Књига, Деца) и одговорите на питања везана за њих.

 1. Од колико се прича састоји приповетка Кула?
 2. Чиме се баве све ове приче?
 3. Ко су њени јунаци?
 4. Којом и чијом реченицом се отвара приповетка?
 5. Где се дешава радња?
 6. Ко и докле ту проводи време?
 7. Опиши ратовање у првој причи?
 8. Чиме су наорућани дечаци?
 9. Како су се поделили?
 10. Каква је била борба?
 11. По ком изузетку Лазар памти своје ратовање у кули?
 12. Какав се страх појавио?
 13. Ко га је спасио?
 14. Где је ћутке квасио своје натекле прсте, о чему је размишљао и како се осећао?
 15. Прикажи, у другој причи, Лазареву борбу са самим собом. Шта је одлучио?
 16. Како се све завршило?
 17. Изнеси своје размишљање о сусрету са Смиљком у трећој причи.
 18. Како су се понашали дечаци, а како Ђорђија?
 19. Како је прекинут сусрет?
 20. Шта у приповеци открива епилог?
 1. Где се одвија радња приповетке Књига?
 2. Кад почиње и докле траје?
 3. Опиши главног јунака.
 4. Ко стоји на путу дечака ка жељеним књигама?
 5. Опиши библиотекара.
 6. У судару два света (дечака и библиотекара) настаје проблем. У шта ће се он развити?
 7. Опиши дечака у ког се усељава неспокојство.
 8. Шта за њега постаје у тим тренуцима књига? Шта замишља, шта прижељкује?
 9. Како је „поправио“ књигу?
 10. Како се све завршило?
 11. Цитирај део из приповетке који говори да срећан крај и није био у потпуности срећан, јер безбрижности више нема.
 12. Шта је на крају било са страхом?
 13. Како приповедач ову причу започиње? Каква му је намера?

Приповетка Деца је сведочанство да дечји свет није увек безазлено место игара и смеха.

 1. Ко су јунаци ове приповетке?
 2. Изврши локализацију (где и када се радња у њој дешава?
 3. Допуњавајући реченице, сачинићеђ композицију приповетке:

1. Приповедачево сећање на ______________________

2. Опис _______________ и _______________, дечијих вођа који су смишљали игре.

3. Позив дечака да и он крене у потеру на _________________________________

4. Одлазак у ________________________________________

5. Напад на _________________ који су се играли око чесме.

6. Сви _______________ су се разбежали само_______________________

7. Почиње ___________________ дечака.

8. Сатерали су га у ____________________________

9. Дечак __________________Јеврејина да ______________________

10. ___________________и __________________ су због тога на њега љути.

11. И друга _______________ му се ____________________

12. Дечаков сан који се понавља: _____________________________________

13. Сан је отишао у ____________________ наступила је _______________________.

 • Наведи особине јунака

   Миле ______________________________________________________________

   Палика ____________________________________________________________

   Дечак______________________________________________________________

 • Опиши њихово оружје.
 • Опиши понашање дечака.
 • Наведи проблемску ситуацију.
 • Које су биле последице исправног поступка:

Палика дечака третира као _____________________ – говори му : ______________

Миле само _____________, а затим ______________ дечака и испољава ___________

Опиши како се дечак осећа, понашао (пратили су га) ___________________________

Уместо хумане и саосећајне особе, у дечаку су вршњаци видели _________________ и ________________________________

 • Шта сте сазнали о односима измешу одраслих и деце читајући ово дело (шта је дечак наслутио и касније јасно увидео везано за родитеље?) Да ли је  спомен  избрисан из сећања дечака?(Шта је то у ствари било)

2. Уради све задатке из области Писано изражавање- сваког дана по један ниво – основни, средњи, напредни – рок до петка, 27. Марта

Питања број: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163.

1. Подсети се стилских фигура: епитет (битно својство именице), ономатопеја (подражавање звукова), контраст(супротност), хипербола(преувеличавање), поређење (поређење мање познатог са више познатим),, градација(ређање осећања, догађаја по јачини), метафора (скражено порешење) и решавај питања у Збирци: 70, 71, 72, 73, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 198, 214, 215, 216, 265, 274, 319, 341, 447, 448.

Рок –  понедељак 30. март

Српски језик 8

Ради успешније припреме за полагање завршног испита попуните следеће табеле и одговоре пошаљите на мејл  milenija1501@gmail.com до суботе, 21. 3. 2020.

Након досадашњих предавања емитованих на РТС3 реши следећа питања из Збирке задатака за полагање завршног испита:   63, 64, 65, 66, 67, 122, 123, 191, 192, 193, 406.

Након попуњавања табела реши питања у Збирци задатака: 170, 173, 174, 232, 233, 307, 334, 361, 368. И 442.