Srpski jezik i književnost 7

Српски језик

30.03.2020. год.

Препиши са 163. Стране из Читанке 14 редова мењајући лице. Уместо 3. Лица (Станко) употреби 1. Лице : ја

Пример:

Па се занесе. Мисли га носише по горама  и планинама. И дружина му се диви и бира га за харамбашу.

Па се занех. Мисли ме носише по горама  и планинама. И дружина ми се диви и бира ме  за харамбашу.

Приликом копирања теста који сте добили у петак, дошло је до техничке грешке, па у прва четири задатка нису подвучене одређене речи. Стога ћете решења теста моћи да видите тек сутра, како бисте могли одговорити на сва питања.

 1. Одреди прецизно главне реченичне чланове:

Милан пише.                                                             _______________________________

Милан почиње да пише.                                                          ________________________________

Милан је писао.                                                                         _______________________________

 • Милану се допао програм.                                                        _______________________________

Милана је то обрадовало.                                                          _______________________________

Милан је врло задовољан.                                                          _______________________________

 • Одреди функцију подвучених делова:

Милан је врло успешан.                                                                ______________________________

Милан, врло успешан, обратио се присутнима.                         ______________________________

Милан, врло успешан кошаркаш , обратио се присутнима.      _______________________________

 • Одреди функцију подвучених делова:

Милан ми се похвалио.                                                                   ______________________________

Причао ми је како је упознао Ану и како је много воли.            ______________________________

Српски језик

26.03.2020. год.

У Језику прочитајте текст од 180. до 183. стране .

Прочитајте у  Читанци текст  Стара породична кућа, Павле Угринов и одговорите на  питања иза текста.  

Српски језик

26.03.2020. год.

Препоручујем свим ученицима да домаће задатке раде у свескама, како би имали писани траг о свом раду. Задаци које шаљете мејловима се чувају, али ћу ја , кад кренемо у школу прегледати и вредновати ваше свеске. Та оцена ће имати значајан утицај на закључну оцену.  Поред тога, радићете тестове, а сва питања која ће бити у њима налазе се међу задацима које решавате. За предају задатака који се објављују на школском сајту предвиђен је одређени рок. По његовом истеку на сајту се објављују решења. Обавезно их погледајте, упоредите са вашим решењима и грешке исправите. Тако ћете најлакше и најбоље научити предвиђено градиво, а стећи ћете и увид у своје знање.Уколико нешто од градива не можете да схватите, питање пошаљите мејлом, а уколико буде потребно, можемо се чути и телефоном 

Српски језик 7

Задатак:

Прочитај текст „Јабука на друму“ Вељка Петровића и до суботе, 21. 3. 2020.  одговори на следећа питања:

 1. Подвуци шта је тачно:

„Јабука на друму“   је   прозни     поетски  текст.

 • Овај текст  има   нема   уобичајене особине приповетке.
 • Допуни:

Главни  мотив дела је ___________________________________________.

 • У већем делу текста јабука се описује, па се овај текст може сматрати _________________ прозом.
 • Стварног јунака у причи   има   нема . Симболички то је ___________________________________.
 • Приповедач веома детаљно описује дуги век јабуке, различите догађаје из њеног живота, па и сама њена осећања, те се стога може назвати ______________________ приповедачем.
 • Поређај тематске целине хронолошки од 1 до 4:

___ однос дрвет према околини

___ време и место раста

___ однос околине према дрвету

___ живот кроз годишња доба

 • Наведи пет епитета везаних за јабуку: ___________________________________________________
 • Опиши јабуку:

    а) зими ___________________________________________________________________________

   б) у пролеће _______________________________________________________________________

   в) у лето __________________________________________________________________________

 1. Ко се све налази око јабуке? _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2. Шта све јабука чини за друге? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3. Шта њој чине људи? _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 4. Однос животиња према јабуци : ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

 1. Шта приповедач чини са јабуком (како је види) ? ______________________________________________

________________________________________________________________________________________

 1. Како јабука подноси своју судбину? _________________________________________________________
 2. Јабука је симбол _________________ људи чије муке и дела настају и нестају у ____________________.
 3. Шта значи реч поклисар ? _________________________________________________________________
 4. Ко је помолог? ___________________________________________________________________________
 5. Део текста који говори о животном веку јабуке, њеном пореклу из Персије и помолозима научно је заснован. Научни елементи и лични утисци аутора ову приповетку приближавају ___________________.
 6. Допуни мисао реченици која може бити идеја ове приповетке:

__________________ је једино биће које живи у природи и истовремено је уништава.

Дело је ________________ природи и њеним добрима, а критика односа ____________ према природи.

У делу је приказана борба _____________________ са ______________________________.

Одговор пошаљи на мејл : milenija1501@gmail.com  . Потруди се да добијеш што бољу оцену.