5. razred

Чувари природе

22.03.2020. год.

Час број: 26
Наставна област  ИЗВОРИ И ПОСЛЕДИЦЕ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Наставна јединица Глобално загревање и последице
Врста (тип) часа обрада

Глобално загревање је назив за повећање просечне температуре ваздуха и океана нарочито у 20. веку, као и за пратеће климатске  ефекте.

Од почетка 20. века, средња температура Земљине површине се повећала за око 0,8 °C, при чему је до око две трећине повећања дошло у последњих 30 година.  Загревање климатског система је недвосмислено, и научници су више од 90% сигурни да је оно првенствено узроковано повећањем концентрација гасова стаклене баште, насталих људским активностима као што су сагоревање фосилних горива (нафта, угаљ…) и крчење шума.

Последице глобалног загревања, осим повећања температуре су:  раст нивоа мора, промене у падавинама и ширење пустиња, повећање киселости океана; суше, топлотни таласи;  нестанак појединих врста због температурних промена и др. 

Емаил адреса на коју ми можете слати своја запажања:

 dnikolic@skoladositejklupci.edu.rs

                                                                                                                                    Наставник Драган Николић

Географија

22.03.2020,

Час број: 25
Наставна област ПЛАНЕТА ЗЕМЉА
Наставна јединица Клима
Врста (тип) часа обрада

Преписати у свеску и научити:

Климатски елементи су: Инсолација или сунчево зрачење, температура ваздуха, ваздушни притисак, падавине, влажност ваздуха и облачност

Време је тренутно стање климатских елемената, клима је просечно стање климатских елемената праћено дужи низ година, а најмање 10.

На климу утичу климатски фактори:распоред копна и морта,морске струје, надморска висина, удаљеност од екватора, рељеф, вегетација и човек.(прочитати у књизи на страни 71-72 објашњења)

Од екватора према северу и југу смењују се климатски типови: екваторијална тропска, монсунска, пустињска, океанска, суптропска(средоѕемна), континентална, умерено континентална, планинска, субполарна и поларна клима.

(карактеристике ових клима прочитати на страни 74 до 77)

У најкраћим цртама можеш ми послати како ти се чини ова лекција и шта си научио?!

Све што бележите у свеску биће прегледано када пођете у школу.

Емаил адреса на коју ми можете слати своја запажања, као и одговоре на питања: dnikolic@skoladositejklupci.edu.rs

                                                                                                                                    Наставник Драган НиколићBiologija 5

Пети разред (5-1, 5-2)
Редовно пратити предавања на РТС 3 петком.
Прочитати лекцију у уџбенику од 173-177 стране, након тога попунити табелу у уџбенику на страни 176 и одговорити на следећа питања у школској свесци.
Шта је размножавање?
Који су типови размножавања?
Шта је варијабилност?
Која два чиниоца утичу на појаву варијабилности?
Одговоре и сва питања слати на мејл bdobric@skoladositejklupci.edu.rs
Обавезно потписати рад.

Историја

20.03.2020. год.

У уџбенику у лекцији Хеленистичко доба и његова култура (100. страна) одговорити на питања на крају лекције

Подући или обележити све битке у којима је учествовао Александар Македонски уз помоћ карте на 101. страни и записати их

На карти на 103. страни пронаћи град Александрију и одговорити на питање – да ли град Александрија постоји још увек и у којој се држави налази?

Доставити одговоре на mstepanovic@skoladositejklupci.edu.rs

ОБАВЕЗНО СЕ ПОТПИСАТИ У РАДУ!

За унос и обраду текста можете користи било који програм по избору

Предлози

https://www.google.com/docs/about/ (morate imati google nalog)

https://www.libreoffice.org/discover/libreoffice/

Француски језик

20.03.2020. год.

Задатак се налази у е учионици. Треба да направите презентацију о нашем спортисти по избору. За опис користите термине везане за представљање, године и изглед које смо до сада научили описујући чланове породице. Рок за израду је седам дана. Радове слати на адресу: francuskisladja@yahoo.com

Bonne chance!

Математика 5

Наставу математике пратите на каналу РТС 3, која је емитује 5 пута седмично, у оним терминима који су наглашени у ТВ програму РТС 3.
Задатак свих ученика је да прате час и записују белешке са истог. Домаћи задаци ће бити на сајту школе и на вибер групама увек дан касније по емитовању емисује ( часа).
Одговоре и питања шаљете на е-mail адресу bsuboticdositej@gmail.com.Разред

Наставне јединице :
Сабирање и одузимање децималних бројева и разломака
Бројевни изрази, својство операције сабирања
Бројевни изрази са сабирањем и одузимањем децималних бројева и разломака – Примена
Задаци за домаћи: Уџбеник 127. стран; 67, 68, 70, 73, 74, 75
Задаци за домаћи: Уџбеник 130. страна; 77, 78, 81, 86, 87