Biologija 5

Пети разред (5-1, 5-2)
Редовно пратити предавања на РТС 3 петком.
Прочитати лекцију у уџбенику од 173-177 стране, након тога попунити табелу у уџбенику на страни 176 и одговорити на следећа питања у школској свесци.
Шта је размножавање?
Који су типови размножавања?
Шта је варијабилност?
Која два чиниоца утичу на појаву варијабилности?
Одговоре и сва питања слати на мејл bdobric@skoladositejklupci.edu.rs
Обавезно потписати рад.