Хемија

27.03.2020. год.

Процентни састав раствора (27.03.2020.)

Процентна концентрација раствора представља број грама растворене супстанце у 100 g раствора.

Изражава се у процентима.

Ако је неки раствор 10%, то значи да има 10 g  растворене супстанце у 100 g раствора.

Масу раствора представља збир масе растворене супстанце и масe воде.

Уколико имате 10% раствор, то значи да имате 10 g растворене супстанце и 90 g воде. Збир масе растворене супстанце и масе воде мора бити 100 g.

m (раствора) = m (растворене супстанце) + m (воде)

Примери задатака:

 1. Колико грама соли треба одмерити за припремање 120 g 13% раствора?
 2. Задатак решавате тако што поставите одговарaјућу пропорцију.
 3. Прво напишете шта вам је познато и шта се тражи

m (раствора) = 120 g

процентна концентрација 13%

m (соли) = ?  *маса соли је исто што и маса супстанце

 • Увек треба да искористите дефиницију процентне концентрације за први део пропорције

13 g (соли) : 100 g (раствора) = m (соли) : 120 g (раствора)

*Пропорцију читате: 13 грама соли се налази у 100 грама раствора, питање је колико се грама соли налази у 120 грама раствора. 13 грама соли у 100 грама раствора (то вам је дефиниција процентне концентрације).

– Пропорцију решавате тако што спољашњи члан множите са спољашњим, а унутрашњи са унутрашњим, што значи:

13 g (соли) : 120 g (раствора) = 100 g (раствора ) : m (соли)

1560 g = 100 ∙ m (соли)

m (соли) = 156 g

 • Колика је процентна концентрација раствора који садржи 25 g растворене супстанце у 270 g раствора?
 • Напишете шта вам је познато и шта се тражи
 • Познато: m (растворене супстанце) = 25 g

 m (раствора ) = 270 g

 • Непознато: процентна концентрација = ?
 • Следећи корак поставити пропорцију на основу описа: У 270 g раствора имам 25 g супстанце, питање је колико имам супстанце у 100 g раствора (опет дефиниција процентне концентрације)
 • Пропорција:

270 g (раствора) : 25 g (супстанце) = 100 g (раствора) : m (супстанце)

 • Спољашњи члан множи спољашњи:

270 g (раствора) ∙ m (супстанце) = 25 g (супстанце) ∙ 100 g (раствора)

270 g ∙ m (супстанце) = 2500 g

m (супстанце) = 9,26 g

Важно правило: Ако вам је први део проропрције (леви део од знака једнакости) постављен тако да прво иде маса раствора : маса растворене супстанце, исти такав редослед мора бити и на десном делу после знака једнакости.

Ако то не поштујете, задатак није тачан.

Домаћи задатак (рок – следећи четвртак,02.04.2020. 13.00 часова)

 1. Колика је процентна концентрација раствора који садржи 75 g растворене супстанце у 340 g раствора?
 2. Израчунати масу воде, ако је маса растворене супстанце 230 g  а маса раствора 500 g?
 3. Колико грама шећера треба одмерити за припремање 180 g 35% раствора?