Природа и друштво и српски језик

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Научили смо о рељефу нашег краја, а сад треба да видимо и какве су воде у нашем завичају . Прво прочитајте текст и погледајте слике из уџбеника Воде нашег завичаја, стране 11,12.и 13. у свеску напишите наслов и нацртајте  шему са 13. стране (Воде мога завичаја) Затим погледајте презентацију  Рељеф и воде. На крају у свеску препишите садржај са последњег слајда. Ово треба да завршите до уторка. Не треба да ми шаљете.

https://drive.google.com/open?id=1btVw_JUdNtoF2IXAs2If3tL8GHe0JjE5

СРПСКИ ЈЕЗИК

Јуче сте имали задатак да прочитате текст Лед се топи. Данас га прочитајте још једном, а онда урадите  његову анализу. Знате већ како пишемо у свеске (пишете у школску свеску)

Шта раде Божо и Боле?

Шта мучи Бола?

Како он покушава да стекне Горданину наклоност?

Како се Гордана осећа кад јој Боле „показује“ љубав?

Шта Божо саветује Болу?

Дај и ти Болу неколико савета како да стекне Горданине симпатије.

Израз „лед се пробија“ у овом тексту има пренесено значење. Како би објаснио његово значење?

                                                  Лед се топи, Александар Поповић

Врста текста:

Тема:  Болове неспретне  изјаве љубави

Време: _______________________________________________________________________

Место: _______________________________________________________________________

Ликови: ( наведите неколико особина за сваки)

Порука: (Како се стичу пријатељи или симатије?  )

Допуни реченице.:

Текст Лед  се топи је _______________ текст, јер  је писан по _______________. Предвиђен је за извођење на _____________________, Драмски ликови у тексту су __________ и ____________ Они седе и _________________________. Разговор два лица зове се ____________________.  Делови текста у заградама, којима се објашњава шта глуммци раде и како се понашају зову се _______________________________.