Српски језик

27.03.2020. год.

Обнови знања и реши задатке у вези са драмом, а онда прочитај  из Читанке текст Ноћ и магла, Данила Киша и одговори на постављена питања. Уради тест и предај га до понедељка,Из Збирке доврши све задатке на основном нивоу, а фотографиши и предај само последње.