Engleski jezik

19.03.2020. god.

Udžbenik, strana 56, vežba 1.
-povezati značenja (1-11) sa rečima (a-k)
– u svesku, ispod naslova “Climate change”, zapisati sledeće reči pa pronaći šta znače:
environment
global warming
drought
rainforest
pollution
power station
fossil fuel

Slikati i poslati na mail:    engleskiklupci@gmail.com