Engleski jezik

19.03.2020. god.

Udžbenik, strana 58. – “Unusual hotels“

-povaditi u svesku nepoznate reči za tekstove 1, 2,  3 i napisati značenje

Slikati i poslati na mail:    engleskiklupci@gmail.com