1-4,2-3

Математика 1

ТВ ЧАС      ПРВИ

ПРЕДМЕТ:Математика

Бројеви прве и друге десетице

Решења задатака запиши у свеску.

1.Напиши цифре помоћу којих записујемо све бројеве.

2.Напиши све бројеве прве десетице.

3.Напиши све бројеве друге десетице.

4.Запиши речима бројеве:

   11 ________________________

   14 ________________________

   16 ________________________

   18 ________________________

   19 ________________________

5. Допуни:

1 д 6ј=______              1д 4ј=______             1д 0ј=______      1д 1ј=______         1д 8ј=______

15= __д__ј                    13=__д__ј                  20=__д__ј           12=__д__ј             17=__д__ј

6.Заокружи све бројеве веће од 11.

                     15    14    11      9    20     12     17      19       8      

7. Поређај бројеве од најмањег до највећег: 15, 11, 10, 20, 13, 9, 4, 16.

__________________________________________________________________

8.Заокружи парне бројеве прве десетице:

11,4,16,8,17,10,19,18,2.

9.Заокружи непарне бројеве друге десетице:13,19,9,15.

1,4,20,11,17,8,16,13,19,9,15,10.

Српски 1

ТВ ЧАС      ПРВИ

ПРЕДМЕТ:Српски језик

Азбука,Вук Стефановић Караџић

  • Покушај да одговориш на следећа питања.

Не мораш писати одговоре.а последњи задатак можеш провежбати у свеску.

1.Ко је творац наше азбуке?Колико азбука има слова?

2.Како гласи правило које је осмислио Вук за азбуку?

3.Напиши једну реч.

4. Из чега се састоји написана реч?

5. Шта чини изговорену реч?

6. Напиши једну реченицу.

7. Из чега се састоји реченица?

8. Одабери слово азбуке .Оживи га!Како? Доцртај му ноге ,руке,очи,косу…шта желиш!

  • Прочитај причу“Јоца вози тролејбус“ Драгана Лукића( Читанка Реч по реч, стране 40 и 41).

Објашњење речи:тролејбус – возило градског јавног саобраћаја на електрични погон које се

 креће путевима без шина.                                          Прича – краћи текст о неким догађајима.

  • Разговарајмо о прочитаној причи:

1. Шта вам је у причи било најзанимљивије?

2. Које вам се Јоцине особине највише допадају?

3. Зашто Јоца није послушао маму први пут?

4. Како је реаговао када га је мама и други пут позвала?

5. Шта мислите о Јоцином понашању?

6. Шта вам се у мамином поступању допада?

7. Испричајте како је Јоца могао да поступи пошто поједе палачинке.

8. Шта мислите, да ли је послушао маму и помогао јој?

9. Какви треба да будемо према онима који су са нама изузетно стрпљиви и толерантни?

Домаћи задатак:

Увежбајте да течно и изражајно читате текст „Јоца вози тролејбус”.Покушајте да урадите следеће задатке:

Означи тачан одговор знаком √. а) Шта ради Јоца?
□ Јоца се игра са друговима.
□ Јоца помаже мами.
□ Јоца се игра као да вози тролејбус.
□ Јоца вози тролејбус.

б) Зашто он није послушао маму први пут?
□ Зато што је није чуо.
□ Зато што је возио тролејбус.
□ Зато што му није одговарало да иде по дрва.

в) Како је реаговао Јоца када га је мама и други пут позвала?
□ Одмах је послушао маму.
□ Наставио је да се игра.
□ Отишао је по дрва.

Напиши у свеску наслов приче,име писца.Препиши тачне одговоре у свеску.