Физика

10.06.2020.год.

1.Pritisak je određen odnosom ______________ i ___________________ na koju ona deluje. Oznaka  za pritisak  je ____________, jedinica  pritiska je ___, a izračunava se_________________________________________________________________________________.

2. Površina  užeg kipa  hidraulične dizalice  je 0,6 m2, na nju deluje  sila  od 750N i dizalica je u  ravnoteži . Kolika  je težina  automobila , ako je  površina većeg klipa 3 m2.

3. Kolika je dubina  jezera  na mestu gde je hidrostatički  pritisak 350Pa. Gustina vode je 1000 kg/m3. Gravitaciono ubrzanje je 10 N/kg.

 4. Kako glasi zakon spojenih sudova?

5.Kolikom silom deluje morska voda na prozor podmornice  površine  90 dm2, koja plovi na dubini  od 15 m? Gustina je 1030kg/3a g =10N/kg.

 6.Koliko pločica  parketa , pravougaonog  oblika, dimenzija 25 cm i 15 cm  treba da se pokrije  pod sobe , čije su dimenzije  6 m i 7 m.

7. Ako na telo delujemo silom od 15  N, opruga se istegne za 3 cm, za koliko će se istegnuti opruga ako silu  uvećamo četiri  puta.

8. Telo se kreće brzinom 72 km/č, Za koje vreme će preči put od 2000 cm  ako se kreće ravnomerno pravolinijski?

9.Kocka napravljena  od gvožđa   čija je  gustina  6900kg/m3 ima ivicu  6cm. Kolika je njena masa ?

10.Kako glasi I Njutnov zakon?