Чувари природе

01.06.2020. год.

Наставна област ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА РАЗНОВРСНОСТИ ЖИВОГ СВЕТА
Наставна јединица Презентација резултата теренске вежбе, пројеката, акција

Записати у свеску ваша размишљања на тему угрожености планете. Како помоћи планети,  а до нас је?

Не треба ништа слати у гугл учионицу.

                                                                                                                Наставник Драган