Српски језик 5

Радни задатак:
1. Прочитати одломак  у читанци стр.217-223 ,,Робинзон  Крусо”, Данијел Дефо
     Одговорити на питања стр. 222, рад на тексту
     Рок: 29.05. 2020 19 часова
     Радове  (ако сте у могућности) откуцајте и пошаљите ма мејл или преко гугл учионице