Чувари природе

25.05.2020. год.

Наставна област БИОДИВЕРЗИТЕТ – БИОЛОШКА РАЗНОВРСНОСТ  
Наставна јединица Нестајање врста и заштита
Врста (тип) часа Обрада

Подсетити се из 5.разреда несталих биљних и животињских врста?

Решења која могу помоћи очувању биљака и животиња

1.    – Смањимо загађење природе

2.    – Доношење закона који ће кажњавати ловокрадице

3.    – Сто већи број националних паркова,резервата природе,зоо-вртова,ботаничких башта…

4.    – Не нарушавајмо природно станиште биљака и животиња и оставимо их на миру