Пријављивање ученика за полагање пријемног испита за упис у специјализоване гимназије и одељења, као и за средње уметничке школе

19.05.2020. год.

Драги осмаци,

обавештавамо Вас да је у току пријављивање ученика за упис у специјализоване гимназије и одељења, као и за средње уметничке школе.

Пријављивање за полагање пријемних испита (слањем мејла или директно) обавља се од 18. до 21. маја 2020. године. Средња школа обезбеђује да се у периоду од 8 часова до 20 часова, на мејл адресу која је наведена и потврђена од стране школе, потврђује пријем пријаве.

Коначан списак локација где ће се обавити пријемни испит биће објављен након извршених пријава и сагледавања просторних капацитета гимназија који обезбеђују епидемиолошку безбедност кандидата.

Предаја спортске документације за Спортску гимназију и одељења ученика са посебним способностима за спорт реализоваће се 8. и 9. јуна у школама које имају ова одељења. Образац пријаве и спортске документације тим гимназијама биће благовремено достављен.
Детаљније информације се налазе на сајту МПНТР  http://www.mpn.gov.rs/polaganje-prijemnih-ispita-za-upis-u-specijalizovane-srednje-skole-i-odeljenja/