Чувари природе

18.05.2020. год.

Наставна област ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА РАЗНОВРСНОСТИ ЖИВОГ СВЕТА
Наставна јединица Посета резервату природе
Врста (тип) часа Теренска вежба

Због актуелне ситуације није могуће посетити неки резерват природе. Зато можете са вашимм родитељима (никако сами) обићи неки парк, шуму, реку, планину…

Уколико ни то носте у могућности прочитајте неки текст на интернету о неком природном резервату.

Не треба ништа слати у гугл учионицу.

                                                                                                                                    Наставник Драган