Ликовна култура

15.05.2020. год.

Задатак: ИЗ РАЗЛИЧИТИХ  ПЕРСПЕКТИВА (углова)  -централна ,дијагонална, жабља ,птичија..
фотографиши неки предмет у својој кући.     
РАД ПОСЛАТИ ДО 23 .МАЈА