Српски језик

06.05.2020. год.

Технички и сугестивни опис

Прочитај текст „Живот Леонарда да Винчија, сликара и вајара фирентинског“ (одломак) Ђорђа Вазарија и одговори на захтеве који следе (У Радној свесци на 26. и 27. страни)

Ако немаш Радну свеску, прочитај о техничком и сугестивном приповедању и описивању у Граматици на 232. и 233. страни , па затим обави следеће задатке:

а) Добио си нов рачунар. Напиши упутства за његов рад и прво покретање (техничко приповедање).

б) Опиши свој нови рачунар, делове од којих се састоји и њихову функцију (техничко описивање).

в) Опиши како си први пут спојио и укључио свој нови рачунар (сугестивно приповедање).

г) Опиши свој нови рачунар. Изнеси своје утиске како он изгледа (сугестивно описивање)