Географија 7-1

04.05.2020. год.

Наставна област Аустралија  и Океанија
Наставна јединица Аустралија – природногеографске одлике
Врста (тип) часа Обрада

Записати у свеску и научити:

Која острва припадају Моикронезији, Меланезији, Полинезији? Страна182

Разђеност Аустралије(страна182

Планине и низије Аустралије. Страна 183

Типови климе уАустралији, страна 184.

Набројати карактеристичне биљне и животињске врсте Аустралије, страна185 –187

Набројати реке , страна 188 

Појмове пронаћи на карти

Наставна област Аустралија  и Океанија
Наставна јединица Аустралија – друштвено-економске одлике
Врста (тип) часа Обрада

Записати у свеску и научити:

Ко чини строседеоце Аустралије, страна 189

Ко чини већину становништва Аустралије, страна 190

Највећи градови у Аустралији, страна 190

Главне привредна гране Аустралије, страна 191

Шта се највише гаји  у Аустралији, страна 191

Којих руда има највише у Аустралији? Страна 191

Појмове пронаћи на карти

Не треба ништа да шаљете 

Драган Николић, наставник