Музичка култура 8

Погледај и одговори на пар питања.

  1. Када се појавила забавна музика у Србији?
  2. Који су наши извођачи забавне музике, 60тих и 70тих година прошлог века?

djonimus@skoladositejklupci.edu.rs