Биологија 6-1

Преписати текст у свеске и урадити постављен задатак