Биологија 5

Преписати текст у свеске и урадити постављен задатак