Географија 7-1

27.04.2020. год.

Наставна област Јужна Америка
Наставна јединица Аргентина – географске одлике
Врста (тип) часа Oбрада

Прочитати лекцију на страни 176-177 и и свеску уписати одговоре на питања:

Шта чини рељеф Аргентине, која се планина пружа западом Аргентине и који јој је врх? Која је висораван на југу и које су низије на северу Аргентине?

Која су климе заступљене у Аргентини?

Из Атласа преписати реке у Аргентини?

Ко чини становништво Аргентине?  Ко су Гаучоси?

Које гране привреде су највише заступљене?

Набројати веће градове

Пронаћи појмове на карти Аргентине

 Не треба ништа да шаљете.Задатак је посебно у гугл учионици.

Наставник Драган Николић