Музичка култура

14.04.2020. год.

ПРОЛЕЋЕ У ШУМИ

(уџбеник 73.страна)

Покушати да отпеваш( то је бар лако), одредити такт(покушати да тактираш прва два реда), који је предзнак у псемици?

Написати први ред АБЕЦЕДОМ, обратити пажњу на тај ПРЕДЗНАК!

Антонио Вивалди (уџбеник 120 страна)

4 годишња доба

Лето-олуја

Питања:

1.Чији је композитор Вивалди и где је живео?

2.Како се зове инструмент, на другом снимку(izvodi Two cellos)

djonimus@skoladositejklupci.edu.rs