Српски језик

13.04.2020. год.

План рада за ову недељу:

РТС3:Глаголски вид и род ,13.04.
РТС3:Инфинитив,14.04.
РТС3:Презент,15.04.
Задаци:1. Одгледати  часове  и подсетити се обрађеног градива; записати у школску свеску по неки пример са тог часа.
2. У среду 15.04. биће постављен тест: Врсте речи (променљиве и непроменљиве).
3.Презентација: Футур 1 за ученике V/2 ; урадити вежбања у граматици за футур1 и научити како се гради.4. Подсетити се обрађених дела из књижевности И књижевних појмова из индекса појмова(Читанка 241. страна).
Напомена:Петак (17.04.) и понедељак (20.04) су нерадни дани.